Landsbygdsnätverket

Buskar och sly på värmländsk bushresa

Den tredje omgången i serien med bushresor runt om i landet nådde igår värmländska Hagfors. På plats i bussen fanns politiker och tjänstemän från alla nivåer.
– Det var en mycket givande dag där beslutsfattare fick se hur illa ställt det är på många ställen med landskap som förbuskas, säger Nils Lagerroth från Landsbygdsnätverkets kansli.

Patrik+Ohlsson+Bushresa_opt

Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland och ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Gröna Näringar, Lisbeth Svensson lantbrukare och med i Friskt bete i Klarälvdalen samt Karin Granström från Hushållningssällskapet deltog i buskresan i Värmland.

Det är arbetsgruppen Gröna Näringar som tagit initiativ till bushresorna som ett sätt att upplysa politiker och beslutsfattare om betydelsen av att det finns företag med betande djur i bygderna. Detta för att bevara ett artrikt och vackert landskap, som ger goda förutsättningar för säkra livsmedel, arbetstillfällen, bra boendemiljö, turism, rekreation och pollinerande insekter.

 

Målet är även att peka på de politiska beslut som ligger bakom hur våra landskap ser ut idag och visa på vilka åtgärder som politiker och tjänstemän kan göra för att vända trenden till en positiv utveckling för bygden, invånarna och hela kommunen.

 

Bussen startade från kommunhuset i Hagfors där flera kommun- och riksdagspolitiker tillsammans med tjänstemän och även självaste landshövdingen i Värmland deltog.

 

Nästa bushresa arrangeras den 28 augusti i Linköping.

olov_henriksson_opt

Olov Henriksson, Torsby kommun, höll i programmet på ett utmärkt sätt och gav även mycket bra information om lantbrukets utveckling i norra Värmland.

Kenneth+Johansson+Landshövding+Bushresa_opt

Landshövding Kenneth Johansson var mycket imponerad av det röjarlag som bland annat bestod av flyktingar från Somalia

Får_hålla+markerna+öppna+bushresa_opt

På bushresan fick deltagarna information om fårens positiva roll för att hålla markerna öppna och om hur vargstängslen fungerar.

Förbuskningen+i+värmlänska+landskapet+Bushresa_opt

Det gavs även möjlighet att konkret se vilka effekter som förbuskningen ger i det värmländska landskapet.

positiva+exempel+Bushresan_opt

Men även positiva exempel visades upp. Här betas det av Hereforddjur vid Klarälvsstranden.

Publicerades