Landsbygdsnätverket
Mattanken

Dags att dra igång projektet MATtanken

Nu är finansieringen klar för Landsbygdsnätverkets nya projekt MATtanken. Behovet är stort av just det som MATtanken ska åstadkomma - en digital mötesplats för alla som jobbar med offentliga måltider. Den kommer att vara fylld av goda exempel men också göra det möjligt att kontakta andra för erfarenhetsutbyte och olika samarbeten.

– Vi vet att det finns otroligt många bra lösningar ute i olika kommuner, regioner och landsting. Mycket av det skulle säkert kunna tillämpas på andra ställen om alla bara fick reda på hur man gör, säger Maria Gustafsson som är verksamhetsledare på Landsbygdsnätverket.

Med ett gott syfte

Projektet MATtankens övergripande syfte är att alla matgäster inom offentlig verksamhet i Sverige ska erbjudas bästa möjliga måltider oavsett bostadsort och ålder. MATtanken ska handla om mycket mer än maten på tallriken. Det blir en helhetssyn på mat och måltider. Hänsyn tas till varifrån den kommer, hur den produceras men också hur den tillagas och serveras.

– Det finns en stark medvetenhet om nyttan av att bättre knyta samman de olika aktörerna i kedjan och att öka intresset för kvalitet. Kan man då få reda på vad som har lyckats väl av olika initiativ så sparar man mycket resurser när man söker nya lösningar, säger Maria Gustafsson.

Ett helhetsgrepp kring mat

Projektet ska även medverka till att det via de offentliga måltiderna sprids kunskap och medvetenhet om matkvalitet samt om hållbar konsumtion och produktion av livsmedel.

Förutom den digitala mötesplatsen där goda exempel och kontaktuppgifter samlas så ska det också ordnas regionala nätverksträffar och ett årligt nationellt möte för olika aktörer som arbetar med offentliga måltider.

Projektet som finansieras huvudsakligen via landsbygdsprogrammet kommer att starta i början av hösten 2017 och avslutas i december 2020. Styrgruppen består av representanter från Livsmedelsverket, LRF, Sveriges konsumenter och Landsbygdsnätverkets kansli.

Nu söker vi dig som vill jobba i projektet!

Rekryteringen av de som ska anställas i projektet är igång. Vill du söka någon av tjänsterna och få mer information om jobben hittar du det i annonserna för projektledare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kommunikatör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerades