Landsbygdsnätverket

Dags att söka projekt- och företagsstöd

Alla företagsstöd och de flesta projektstöd inom det svenska landsbygdsprogrammet öppnar för ansökan den 27 augusti. Den som driver företag eller projekt på landsbygden kan välja bland ett stort antal olika stöd.

Landsbygdens_Bästa_09-13_op

Från och med den 27 augusti går det att ansöka om stöd från landsbygdsprogrammet.

– Det finns många företag och personer med bra idéer och drivkraft på landsbygden. Nu kan vi erbjuda de här verksamheterna möjligheter att växa och utvecklas, säger Niclas Purfürst på landsbygdsavdelningen.

 

Företags- och projektstöden är en del av landsbygdsprogrammet 2014 - 2020. Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

 

Företags- och projektstöden som är öppna för ansökan

 • Startstöd
 • Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring
  - Om-, ny- och tillbyggnader för ökad konkurrenskraft
  - Energieffektivisering samt energigrödor
  - Minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak
 • Förädlingsstöd
  - Kort livsmedelskedja och lokala marknader
  - Skapa nya jobb
 • Investeringsstöd för jobb och klimat
  - Förnybar energi
  - Gödselbaserad biogas
  - Skapa nya jobb
 • Investeringar i småskalig infrastruktur
 • Investeringar i service och fritid på landsbygden
  - kommersiell service
  - idrotts- och fritidsanläggningar
 • Investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt turistinformation
 • Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö
  - utveckling av natur- och kulturmiljö
  - utveckling av kulturhistoriska byggnader
 • Stöd till lantrasföreningar
 • Stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet, EIP
 • Miljöinvesteringar (kan endast sökas på blankett, och kräver startbesked innan arbetet får påbörjas)
  - Våtmarker
  - Förbättrad vattenkvalitet
  - Engångsröjning av betesmark
  - Stängsel mot rovdjur
  - Kulturmiljöer i renskötselområden

Den som vill söka stöd kommer att kunna påbörja sin ansökan från den 27 augusti och skicka in till den berörda myndigheten. De sökande kommer sedan att behöva komplettera ansökan i oktober för att den ska vara fullständig. Detta gäller dock inte investeringsstöd för om- ny- och tillbyggnader som det går att göra en fullständig ansökan för från och med den 27 augusti.

 

När ansökan är komplett kan ansvarig myndighet prioritera bland de olika ansökningarna och besluta vilka som får stöd och vilka som får avslag.

 

Det är viktigt att de som söker stöd inte påbörjar sitt projekt eller sin investering förrän ansökan skickats in. I vissa fall krävs att den som söker har fått ett beslut om stöd och startbesked från ansvarig myndighet innan projektet eller investeringen kan påbörjas.

 

Text: Jordbruksverket

Publicerades