Landsbygdsnätverket
Per Hasselberg, Sofia Carlfjord och Sofia Björnsson är nya och nygamla ordförande i arbetsgrupperna.

Per Hasselberg, Sofia Carlfjord och Sofia Björnsson är nya och nygamla ordförande i arbetsgrupperna.

De tar över som ordföranden i de nya arbetsgrupperna

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper har ombildats inför sitt arbete för de kommande två åren. Därför har det också utsetts nya ordföranden till grupperna.

De nya arbetsgrupperna ska till viss del jobba med samma frågor som tidigare och till viss del ta sig an nya ämnen.

Per Hasselberg jobbar som processledare i Fyrbodals kommunalförbund som är en samverkansorganisation för kommuner i Dalsland och norra Bohuslän. Han har tidigare varit ordförande i integrationsgruppen och blir ordförande i den nystartade gruppen för nyanländas delaktighet.

- För mig är arbetet med integration och inkludering ett sätt att arbeta med landsbygdsutveckling. Utrikesfödda och nyanlända kan bidra med kunskaper och erfarenheter som vi behöver i landsbygderna. Men framförallt kan personer med olika bakgrund se olika möjligheter och lösningar – där finns den riktigt stora potentialen för arbetet med integration och inkludering, säger han. Sofia Carlfjord, som tidigare har ingått i gruppen unga i landsbygdsutveckling, blir ordförande i den nya gruppen för ungas delaktighet.

- Jag hoppas vi kan dra nytta av gruppmedlemmarnas olika erfarenheter, kompetenser och kontakter för att hitta nya, innovativa sätt att öka inkluderingen av unga hos landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer och i landsbygdsutveckling i stort, säger hon.

Sofia Carlfjord jobbar som projektledare, ungdomscoach och handläggare på Leader Nedre Dalälven 3.

Sofia Björnsson, som tidigare har varit ordförande i gruppen för gröna näringar, fortsätter med samma roll i den ombildade gruppen. Hon jobbar på LRF med frågor kring EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

- Jag ser fram emot en nystart för arbetsgruppen. Det finns så många idéer om vad vi ska jobba med kommande år. Hur företag inom de gröna näringarna kan hitta nya affärsidéer, till exempel kring förnybar energi och hur vi kan jobba för att realisera den nationella livsmedelsstrategin. Det är några exempel på frågor att ta tag i, säger Sofia Björnsson.

Publicerades