Landsbygdsnätverket
Jennie Malm och Camilla Lehorst

Jennie Malm och Camilla Lehorst pratar cirkulär bioekonomi och vikten av att omställningsarbetet börjar nu. Foto: Peter Gropman

Det finns inget avfall, bara resurser på fel ställe - cirkulär bioekonomi #84

Hur går det med omställning till en cirkulär bioekonomi i Sverige? Vad ska det arbetet leda till och vem är det är som ska se till att det händer? Det ska vi prata om i detta avsnitt av podden Landet. Det och om de 10 miljoner Jordbruksverket utlyst till små och medelstora företag för att de ska komma med i processen.

Medverkande
Camilla Lehorst, Näringsdepartementet, med i delegationen för cirkulär ekonomi, klimathandlingsplaner och livsmedelsstrategin.

Jennie Malm, handläggare Jordbruksverket, med i en tematisk arbetsgrupp för bioekonomi som det europeiska landsbygdsnätverket håller i.

Sverige ligger väldigt bra till. Vi har en lång tradition av forskning och innovation inom området, vi har flera jätteduktiga universitet, bland annat Sveriges landsbruksuniversitet som ligger trea i världen på det här området
- Camilla Lehorst

Den globala medelklassen kommer fördubblas till 2050. Vi behöver bli mer resurseffektiva och hitta produktionssystem som är klimatsmarta, där man sluter kretsloppen och minimerar svinnet av näringsämnen
- Jennie Malm

Publicerades