Landsbygdsnätverket

Detta blev de prioriterade nätverksinsatserna för integration

Satsa på föreningslivet som anordnare av sociala aktiviteter på uppdrag av och med stöd från offentlig sektor, utbildning och praktik med tyngdpunkt på samverkan som underlättar kunskap i svenska språket, match-making och jobb.

Skapa goda förutsättningar för boende på landsbygden med tillgång till bostäder, service och infrastruktur samt arbeta för att främja goda attityder.

Elisabeth+Backteman_Näringsdepartementet2

Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet

Det blev slutsatserna när ett 60-tal representanter från organisationer, kommuner, leadergrupper, länsstyrelser och statliga myndigheter deltog för att hjälpa Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp att prioritera viktiga nätverksinsatser. Slutsatser som nu kommer att ligga till grund för nätverkets fortsatta arbete vad gäller integration.

 

Här kommer du till den samlade dokumentationen från den 13 april.

Publicerades