Landsbygdsnätverket
Johan Persson, Socialdemokraterna

Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande i Kalmar, är ordförande för den parlamentariska landsbygdskommittén. Foto: Socialdemokraterna

Dialogmöten med Parlamentariska landsbygdskommittén

Parlamentariska landsbygdskommittén har i uppdrag att föreslå en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Under våren fortskrider arbetet med slutbetänkande som ska lämnas över till regeringen i januari 2017. Som en del i arbetet anordnar kommittén dialogmöten runt om i landet under vecka 18 och vecka 22.

Syftet med dialogmötena är att få höra vad olika regionala och lokala aktörer ser för möjligheter och utmaningar för Sveriges landsbygder. De vill med dialogerna ta del av era synpunkter, tankar och idéer om landsbygdernas långsiktiga utveckling. Dialogmötena sker i form av en interaktiv workshop där kommittén inledningsvis presenterar sitt arbete och därefter samtalar i mindre grupper.

2 maj, Karlskona

Representanter från kommittén:

Sören Häggroth (H-sekr), Johan Persson (ordf), Emma Carlsson-löfdahl (L), Irene Oskarsson (KD), Åsa Coenraads (M)

Kontakt: soren.haggroth@regeringskansliet.se

2 maj, Pajala/Älvsbyn

Representanter från kommittén:

Matilda Åberg (K-sekr), Anna-Caren Sätherberg (S), Kew Nordqvist (MP), Anders Forsberg (SD), Kristina Yngwe (C)

Kontakt: mathilda.aberg@regeringskansliet.se

2 maj, Karlstad

Representanter från kommittén:

Hanna Wallinder (K-sekr), Håkan Svenneling (V), Mattias Jonsson (S), Monica Haider(S), Ulf Berg (M)

Kontakt: hanna.wallinder@regeringskansliet.se

3 maj, Linköping

Representanter från kommittén

Sören Häggroth (H-sekr), Johan Persson (ordf), Emma Carlsson-löfdahl (L), Irene Oskarsson (KD), Åsa Coenraads (M)

Kontakt: soren.haggroth@regeringskansliet.se

3 maj, Älvsbyn/Pajala

Representanter från kommittén:

Matilda Åberg (K-sekr), Anna-Caren Sätherberg (S), Kew Nordqvist (MP), Anders Forsberg (SD), Kristina Yngwe (C)

Kontakt: mathilda.aberg@regeringskansliet.se

3 maj, Rättvik

Representanter från kommittén:

Hanna Wallinder (K-sekr), Håkan Svenneling (V), Mattias Jonsson (S), Monica Haider(S), Ulf Berg (M)

Kontakt: hanna.wallinder@regeringskansliet.se

31 maj, Örebro

Representanter från kommittén:

Hanna Wallinder (K-sekr), Håkan Svenneling (V), Ulf Berg (M), Irene Oskarsson (KD), Mattias Jonsson (S)

Kontakt: hanna.wallinder@regeringskansliet.se

31 maj, Varberg

Representanter från kommittén:

Mathilda Åberg (K-sekr), Johan Persson (ordf), Anders Forsberg (SD), Åsa Coenraads (M), Kristina Yngwe (C)

Kontakt: mathilda.aberg@regeringskansliet.se

1 juni, Östersund/Oviken

Representanter från kommittén:

Hanna Wallinder (K-sekr), Johan Persson (ordf), Anna-Caren Sätherberg (S), Ulf Berg (M), Irene Oskarsson (KD)

Kontakt: hanna.wallinder@regeringskansliet.se

1 juni, Sollefteå

Representanter från kommittén:

Sören Häggroth (H-sekr), Monica Haider (S), Kew Nordqvist (MP), Emma Carlsson-Löfdahl (L), Åsa Coenraads (M)

Kontakt: soren.haggroth@regeringskansliet.se

2 juni, Vänersborg

Representanter från kommittén:

Mathilda Åberg (K-sekr), Mattias Jonsson (S), Emma Carlsson-Löfdahl (L), Anders Forsberg (SD)

Kontakt: mathilda.aberg@regeringskansliet.se

2 juni, Vindeln

Representanter från kommittén:

Sören Häggroth (H-sekr), Kristina Yngwe (C) , Håkan Svenneling (V), Kew Nordqvist (MP)

Kontakt: soren.haggroth@regeringskansliet.se

2 juni, Lycksele

Representanter från kommittén:

Hanna Wallinder (K-sekr), Anna-Caren Sätherberg (S)

Kontakt: hanna.wallinder@regeringskansliet.se

Källa: Regeringskansliet

Publicerades