Landsbygdsnätverket

Klicka på bilden för att spela filmen.

Digitala nätverksträffen: Smarta landsbygder finns överallt

Smarta landsbygder finns överallt – men de kan bli ännu smartare genom nya och kreativa samarbeten. Det var några av de mest centrala slutsatserna vid årets stora nätverksträff inom Landsbygdsnätverket. Nu finns all kunskap, erfarenhet och frågor från träffen samlad på vår nätverksträffsida.

På vår sida för nätverksträffen finns, förutom reprisen, dessutom föreläsarnas presentationer och svaren från de mentimeterfrågor som ställdes till deltagarna efter gruppdiskussionerna.

Klicka på bilden för att förstora den.

Klicka på bilden för att förstora den.

Över 400 deltagare hade samlats på 19 olika ställen i Sverige. Bland deltagarna fanns ett åttiotal organisationer och myndigheter från olika nivåer. Ett antal länsstyrelser och några Leadergrupper var regionala medarrangörer och såg till att deltagarna kunde diskutera hur vi tillsammans blir bättre på att främja smarta landsbygder.

Fokus på smarta lösningar

Som inspiration till diskussionerna inleddes träffen med treföreläsningar. Först ut var Aline Kärrbäck som varit Landsbygdsnätverkets representant i det Europeiska Landsbygdsnäverkets Smart Villages grupp. Uppkopplad från Umeå berättade hon att EU:s ambition med konceptet Smart Villages handlar om att förändra synen på landsbygden.

- Syftet har varit att förnya synen på hur vi jobbar med landsbygdsutveckling. Vi behöver fokusera på de här smarta lösningarna utifrån vad som är smart på respektive plats, säger Aline Kärrbäck.

Jobben spelar mindre roll

Nästa föreläsare var Lina Bjerke som forskar om hur regioner kan möta sina utmaningar i framtiden. Hon berättade bland annat om nya forskningsrön.

- Jobb är ju superviktigt för attraktiviteten. Men arbetsmarknaden tenderar att få en mycket mindre betydelse när vi väger i andra faktorer, där exempelvis huspriser visar sig vara en utslagsfaktor, säger Lina Bjerke.

Därför, menar hon, är det viktigt att samarbeta om smarta lösningar som utvecklar platsers attraktivitet.

Fortsatta smörjmedel från EU

Lars E Olsson vid Näringsdepartementet berättade i sin föreläsning att vi även fortsättningsvis kommer att ha smörjmedel från EU för att på olika sätt främja smarta landsbygder. Bland annat ska minst fem procent av den budget som varje medlemsstat avsätter för landsbygdsutveckling inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, gå till att jobba med leadermetoden. Och just den vill Kommissionen lyfta som en viktig metod för att främja smarta landsbygder. Men det finns även andra åtgärder inom både jordbrukspolitiken och i EU:s sammanhållningspolitik som går att använda som smörjmedel.

Voullerim inspireras av hela världen

Alla regionala mötesplatser hade även gruppdiskussioner. Tre av dessa rapporterade resultatet av diskussionen live. Bland annat berättade Eva-Lena Skalstad från Vuollerim hur bybor har gått samman och bildat flera lokala bygdebolag där vinsterna återinvesteras för smarta lösningar i bygden. Ett viktigt inslag i arbetet har varit inspiration från hela världen. Det får de bland annat genom att vara med i ett 40-tal olika facebookgrupper där de exempelvis lär sig om digitaliseringens möjligheter. Hon konstaterade att de i Asien, Afrika och Amerika är bättre på smarta lösningar som tillvaratar den tekniska utvecklingen.

Vill du veta hur Landsbygdsnätverket jobbar med Smart Villages?

Då hittar mer på sidan Smart Villages

Publicerades