Landsbygdsnätverket

När det kommer till ekosystemtjänster har de svenska lantbrukarna en unik roll som inte så många känner till. Foto: Ekoturismföreningen

Ekosystemtjänster och lantbrukarnas unika roll

Landsbygdsnätverket har tagit ett nytt grepp för att öka kunskaperna om jordbrukets ekosystemtjänster genom en kortfilm som visar lantbrukarens betydelse för en lång rad viktiga ekosystemtjänster. Ihop med filmen finns nu också en broschyr som på ett lättillgängligt sätt beskriver vilka dessa tjänster kan vara.

Ekosystemtjänster är ett ganska nytt begrepp som används flitigt i miljösammanhang. Kort handlar det om de produkter och tjänster som människan i samspel med naturens ekosystem ger oss och som bidrar till vårt välbefinnande.

– Vi har plockat fram det här materialet av tre anledningar. Dels för att allmänheten ska få reda på hur viktiga lantbrukarna är, dels för att stärka lantbrukarna i sin roll och för att de ska kunna marknadsföra den nytta de gör. Men också för att ge dem själva mer kunskap så att de kan fatta bättre beslut vad gäller åtgärder på gården. Åtgärder som påverkar olika ekosystemtjänster på kort eller lång sikt, säger Inger Pehrson, kanslirepresentant för arbetsgruppen Gröna näringar.

Många av de så kallade ekosystemtjänsterna är beroende av att det finns bönder som bedriver olika verksamheter.

– Den ekosystemtjänst som är självklar för alla är produktionen av mat men det man inte tänker på är att lantbrukaren till exempel också gynnar tillgången till pollinerande insekter, främjar markbördighet och reglerar vattenflöden, säger Inger Pehrson. Och de har en oumbärlig roll när det gäller att se till att det finns ett öppet vackert landskap som ger förutsättningar för att vi ska kunna använda det för rekreation och turism.

Publicerades