Landsbygdsnätverket
Li Zakrisson från Tillväxtverket och Maria Ahlsved från näringsdepartementet.

Li Zakrisson från Tillväxtverket och Maria Ahlsved från näringsdepartementet svarar på frågor om de olika stöden till landsbygden från EU.

Energigivande Landsbygdsriksdag på Gotland

Vartannat år arrangerar riksorganisationen Hela Sverige ska leva Landsbygdsriksdagen. Den 27-29 maj var det till Visby som landets aktiva människor inom byarörelsen och övriga landsbygdsintresserade åkte. Tre dagar av inspirerande studiebesök, seminarier och nätverkande gav energi till fortsatt arbete.

Landsbygdsnätverket, som är ett nätverk med föreningar och myndigheter som verkar på nationell nivå med intresse av landsbygdsfrågor, har de senaste åren varit aktiva på landsbygdsriksdagarna på olika sätt. 2016 är inget undantag och i år arrangerade Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper fem olika seminarier och kansliet deltog också i en frågestund tillsammans med personer från Svenska ESF-rådet, Jordbruksverket, Tillväxtverket och näringsdepartementet. Där fick besökarna ställa frågor om de olika EU-fonderna och dess program som ska stötta landsbygdens utveckling. Från Jordbruksverkets sida var det Peter Melin, som också är ordförande för Landsbygdsnätverkets styrgrupp, som deltog på Landsbygdsriksdagen.

Tätt med seminarier

Seminarierna på Landsbygdsriksdagen hade en stor variation och rymde allt från energi, infrastruktur och ekonomi till demokrati, integration och öppna landskap. Från Landsbygdsnätverkets sida handlade det om service till landsbygden, om hur vi ska säkerställa att hela landet har god tillgång till en grundläggande service och vilka möjligheter det finns att arbeta med servicefrågan. 700 miljoner kronor har ju som bekant avsatts till olika serviceåtgärder och som man nu kan söka stöd för.

Det är viktigt att det sker en föryngring i styrelser och valberedningar bland landsbygdens olika föreningar. Givetvis måste det även vara en balans när det kommer till kön och bakgrund. Den frågan var i fokus på arbetsgruppen Unga i landsbygdsutvecklings workshop. Landsbygdsnätverkets övriga seminarier handlade om integrationsfrågor, förbuskningen av våra öppna landskap, och om livet som ung bonde.

Det sistnämnda temat var grunden för en live-inspelning av ett avsnitt av podcasten Landet. Just det avsnittet blev av karaktären ”Spanarna i P1” där ett antal framtidsscenarier målades upp och som sedan diskuterades i panelen och med publiken. 

Ett avsnitt av Landsbygdsnätverkets podcast Landet spelades in på Landsbygdsriksdagen inför publik. Ida Lindhagen leder samtalen.

Ett avsnitt av Landsbygdsnätverkets podcast Landet spelades in på Landsbygdsriksdagen inför publik. Ida Lindhagen leder samtalen.

Temaresor och panelsamtal

Från den stora scenen i kongresshallen bjöds det på paneldebatter, samtal och underhållning. Utanför väntade utställare från olika företag, politiska partier och andra föreningar, myndigheter och offentliga institutioner. Det vackra Gotland och dess starka bygd visades även upp genom att under första dagen erbjuda besökarna en mängd olika utflykter på hela 21 olika teman. Tyvärr fanns det inte en enda journalist på plats från något av våra nationella medier vilket belyser den snedvridning som just nu råder i svensk media. Men för oss som var på plats stärktes vår övertygelse om den livskraft som finns på svensk landsbygd och de enorma möjligheter som erbjuds. Arbetstillfällen, företagande, livsmedelsproduktion, avkoppling, uppkoppling, upplevelser, nytänkande och framtidstro – ja listan kan göras hur lång som helst. Nästa Landsbygdsriksdag hålls i Örnsköldsvik 2018. Hoppas vi ses då!

Tommy Nilsson
Kommunikationssamordnare
Landsbygdsnätverkets kansli

(Denna text skrevs för Jordbruksverkets blogg Se Landet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..)

Tommy Nilsson som första dagen deltog på en temaresa med fokus på fiske och vattenbruk.

Tommy Nilsson som första dagen deltog på en temaresa med fokus på fiske och vattenbruk. Foto: Magnus Nordgren

Publicerades