Landsbygdsnätverket
Erik Westholm, Sven-Erik Bucht och Johan Persson

Tre herrar med siktet mot en framtida landsbygd. Erik Westholm, Sven-Erik Bucht och Johan Persson. Foto: Robin Jones/Högskolan Dalarna, Regeringskansliet och Socialdemokraterna

En nätverksträff nära dig

Den 8 februari arrangerar Landsbygdsnätverket en nätverksträff på 16 orter sammankopplade med ljud och bild. Det har dessutom precis blivit klart att en av talarna blir landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
– Passa nu på att anmäla dig via medverkande länsstyrelser, uppmanar projektledare Magnus Nordgren.

Nästa nationella nätverksträff fokuserar på framtidens landsbygd där utgångspunkten blir det slutbetänkande som den parlamentariska landsbygdskommittén precis lämnat över till regeringen. Du kommer att kunna lyssna till talare, själv vara delaktig och ställa frågor och givetvis som vanligt kommer det att lämnas tid till att samtala i grupp.

Den gemensamma delen drar igång 12:30 men de flesta av länsstyrelserna har dessutom egna program i anslutning till den gemensamma delen. Därför är det viktigt att du går in på webbsidan för nätverksträffen och anmäler dig via medverkande länsstyrelser och tar del av de lokala programmen.

Du kommer att få lyssna till landsbygdsministern som berättar om vilka avsikter regeringen har med slutbetänkandet från landsbygdskommittén, Johan Person som är ordförande för landsbygdskommittén berättar om de förslag som de presenterat i sitt slutbetänkande och professorn i landsbygdsutveckling, Erik Westholm, delar med sig av sin syn på framtidens landsbygd ur en forskares perspektiv.

Mer information och länkar till lokala arrangörer finner du på: www.landsbygdsnatverket.se/natverkstraffen Länk till annan webbplats.

Länk till webbnyhet med information om slutbetänkandet från landsbygdskommittén:
www.landsbygdsnatverket.se/landsbygdskommitten Länk till annan webbplats.

Publicerades