Landsbygdsnätverket

Foto: EIP-Agri Service Point

En stundande datarevolution

Hur ska vi använda all data som samlas in inom lantbruket på ett kostnadseffektivt sätt? Hur får vi tillämpningarna och funktionerna behovsstyrda och inte bestämda av vad som är tekniskt möjligt?

Det var frågor som diskuterades på seminariet ”Data revolution: emerging new business models in the agri-food sector” som anordnades av EU-kommissionen inom EIP-Agri. På seminariet som ägde rum i slutet av juni i Sofia, Bulgarien var Fredrik Stark, Lantbruksit.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tillsammans med två andra svenskar några av de ca 120 utvalda deltagarna. Fredriks medverkan medfinansierades av Landsbygdsnätverket.

Syftet med seminariet var att identifiera och diskutera befintliga och potentiella datadrivna affärsmodeller i lantbrukssektorn, inklusive livsmedelskedjan. Vilka förutsättningar som krävs för att möjliggöra dem och strategier för att stötta utvecklingen. Genom att samla aktörer från hela EU gav seminariet goda chanser till kontaktskapande, erfarenhetsutbyte och samverkan framöver.

– Det var ett mycket givande seminarium, säger Fredrik Stark. Några av de gemensamma kärnfrågorna som diskuterades var vem som äger den data som lagras, vem som ska få utnyttja den och vem som äger den affär som skapas runt den lagrade datan. Även det framtida värdet av all data, jämfört med konsulttjänster och fysiska varor, diskuterades flitigt. Sverige ligger långt framme i teknikutveckling, samtidigt som vi har saker att lära av de övriga europeiska länderna. Ett sådant exempel är att det inte alltid är den avancerade tekniken som är nyckeln till framgång, snarare hur den paketeras.

Läs mer om seminariet på EIP-Agris europeiska webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på vår webbplats finns även en rapport från seminariet.

Publicerades