Landsbygdsnätverket

EU 2020-målen på stora nätverksträffen

Nu startar vi på allvar mot målen i EU 2020-strategin. Genom att mötas lär vi av varandra och samverkar för ökad gemensam nytta. Landsbygdsnätverkets stora nätverksträff 2015 lägger tyngdpunkten på hur vi alla kan vara med och bidra till att strategin förverkligas.

Nätverksträff_2015

Klicka på bilden för att ladda ner programmet.

Programmet för Landsbygdsnätverkets nätverksträff 2015 är nu klart. På träffen möts vi över organisations- och sektorsgränser. En del av oss är verksamma på lokal och regional nivå. Andra på nationell nivå. En del av oss jobbar med att förvalta eller handlägga stöden i något av EU:s olika utvecklingsprogram. Andra är rådgivare eller driver en satsning som kan få stöd från något av programmen. Några av oss är forskare och experter. Andra är yrkesverksamma landsbygdsutvecklare. Alla har vi olika erfarenheter och intressen som korsbefruktas och skapar mervärden. Med andra ord kan du använda träffen till att stärka din och din organisations förmåga.

 

Årets träff har både bredd och djup

Du får ställa frågor till och lyssna på statsekreterare Elisabeth Backteman vid Näringsdepartementet samt ordföranden i den parlamentariska kommittén för sammanhållen politik för Sveriges landsbygder, Johan Persson.

Under särskilda mingelpass kan du samtala med:

  • Tjänstemän vid näringsdepartementet, Jordbruksverket, Tillväxtverket och ESF-rådet.
  • Sekreterarna i den parlamentariska landsbygdskommittén.
  • Länsstyrelsehandläggare
  • Landsbygdsnätverkets styrgrupp, arbetsgrupper och kansli.
  • Supporten för att bilda innovationsgrupper och söka innovationsstöd inom jordbruk, trädgård och rennäring.
  • Landsbygdsnätverkets samordningsgrupp för lokalt ledd utveckling.
  • Utvärderingssekretariatet för landsbygds-, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling.

Vid årets träff uppmärksammar vi särskilt starten av havs- och fiskeriprogrammet, den regionala samverkan och de prioriterade temaområdena inom Landsbygdsnätverket. Vi får också tillfälle att reflektera över hur vi kan leverera till EU:s klimatmål 2020.

 

Anmälan stängde den 13 november.

Publicerades