Landsbygdsnätverket

EU 2020-strategins mål i senaste nyhetsbrevet

Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 10 fokuserar på hur vi alla kan vara med och bidra till EU:s tillväxtstrategi fram till år 2020. På EU-nivå har vi kommit överens om fem övergripande mål som vi sedan i Sverige valt att bryta ner i delmål som ofta också är lite skarpare.

Energifabriken_foto_Peter_Eriksson

De tre östgötska gårdarna Smedberga Backgård, Övre Jolstad och Kasta Länsmansgård är helt fossilfria. Foto: Peter Eriksson

I det här numret kan du läsa om:

  • Naturturismen är en nyckel till sysselsättningsmålet.
  • Peter Melin, ordförande för Landsbygdsnätverkets styrgrupp, skriver månadens ledartext.
  • Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, skriver under Medlem har ordet.
  • Högteknologiskt laboratorium ska göra Estland världsledande på avelsmaterial.
  • EU 2020-strategins mål presenteras.
  • Fossilfritt jordbruk i Östergötland.
  • Kooperativet Veris ger jobb och ett socialt sammanhang.
  • Socialfonden bidrar till utbildningsmålet.

Trevlig läsning!

Nyhetsbrev_10_2015

Publicerades