Landsbygdsnätverket

EU-kommissionen samråder för snabbare bredband

Fram till den 7 december kan du som är intresserad av bredbandsfrågor komma med synpunkter och ge råd till EU:s fortsatta arbete med lämpliga insatser för att stödja utbyggnaden av framtidssäkrade nät. Målet är att se till att alla användare, hushåll, företag och myndigheter, kan ta del av den digitala ekonomin och det digitala samhället.

Broadband_opt

EU-kommissionen inbjuder till samråd om bredbandsfrågor.

Alla är välkomna att delta: privatpersoner, företag, icke-statliga organisationer, myndigheter och andra som vill bidra till att deras bredbandsbehov tillgodoses, oavsett om det gäller jordbruket, industrin, IT-branschen eller andra sektorer.

 

Vissa av frågorna skiljer på fast och mobil uppkoppling. Med fast uppkoppling menas uppkoppling från en bestämd plats, till exempel hemmet eller jobbet och inte nödvändigtvis en fast förbindelse. En mobil uppkoppling används av enskilda personer och föremål ”på väg”, exempelvis på väg till jobbet, på semestern, i köpcentrumet eller på idrottsarenor.

 

De flesta frågor ska kunna besvaras av alla, men mer eller mindre detaljerat. En del frågor är mer komplicerade och vänder sig särskilt till dig som har fördjupad kunskap om kvalitetsaspekter och den framtida utvecklingen. I det bifogade dokumentet Pdf, 156.9 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om bakgrunden. Där finns också en del definitioner och exempel på kvalitetsaspekter som kan hjälpa dig att förstå vissa av frågorna bättre.

 

Svara på frågorna och ge kommentarer på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades