Landsbygdsnätverket

Europa inspirerar i senaste nyhetsbrevet

Landsbygdsnätverkets elfte nyhetsbrev tar avstamp utanför Sveriges gränser. Bland våra vänner ute i Europa finns massor av handfasta tips att jobba vidare med här i Sverige. Att det svenska Landsbygdsnätverket är en dela av ett större europeiskt nätverk gör att det finns många klokheter att ta vara på.

Tony_Lyndon_foto_JensViking

Tony Mulgrew, England, och Lyndon McLeod, Sverige, har förenats i sitt arbete för bättre skolmat. Foto: Jens Vikingsson

I det här numret kan du läsa om:

  • Engelska förlagan till satsningen Mat är livet - Food for Life.
  • Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverkets verksamhetsledare, skriver om samarbeten som bådar gott i ledartexten.
  • Ewa Engdahl, verksamhetsledare, Coompanion Kalmar län, skriver om ungas engagemang under Medlem har ordet.
  • Landsbygdsnätverkets satsning på fiskerifrågorna presenteras.
  • 180 deltagare träffades i Dublin för att samtala om kunskapskedjorna inom lantbrukssektorn.
  • Fler gränsöverskridande samarbeten mellan olika leaderområden behövs.
  • Det europeiska landsbygdsnätverket ENRDs Contact Point presenteras.
  • De europeiska fiskenätverkens nätverk FARNET och dess Support Unit presenteras.
  • Ett spännande projekt mellan finska och franska fiskare ledde till mer biobränsle i fiskebåtarna.

Trevlig läsning!

Nyhetsbrev_11_2015

Publicerades