Landsbygdsnätverket
Maria Gustafsson, verksamhetsledare på Landsbygdsnätverket, tillsammans med föreläsaren Karin af Klintberg.

Maria Gustafsson, verksamhetsledare på Landsbygdsnätverket, tillsammans med föreläsaren Karin af Klintberg.

Facebook är bäst - om kommunikatörerna får välja

Bland Landsbygdsnätverkets medlemmars kommunikatörer föredrar de flesta att sprida nätverkets information via Facebook.

Det framgick på nätverkets kommunikationsdag på onsdagen. Ett 50-tal personer som jobbar med kommunikation på någon av Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer och myndigheter samlades i Stockholm för att prata just kommunikation.

Träffen inleddes med en föreläsning av producenten Karin af Klintberg, som tipsade om hur nätverkets medlemmar tillsammans kan bli bättre på att sprida sitt gemensamma budskap.

Därefter fick deltagarna svara på frågor och själva diskutera sin organisations roll i Landsbygdsnätverket. På frågan om vilka kanaler som de själva tycker är bäst för att sprida vidare nätverkets information svarade 40 procent att de föredrog Facebook. 15 procent svarade att det digitala nyhetsbrevet och podden Landet är enkla kanaler att sprida vidare.

Deltagarna fick också svara på vilken nytta som just deras organisation har av att vara med i Landsbygdsnätverket. Några av svaren som kom fram då är att nätverket är en samlande funktion med helikopterperspektiv, erbjuder omvärldsbevakning och har ett brett kontaktnät för erfarenhetsutbyte.

Publicerades