Landsbygdsnätverket

Flaggskeppet seglar i hamn

Just nu pågår en serie med slutseminarier som sätter punkt för tre års arbete runt Östersjön. Det är flaggskeppsprojektet inom Östersjöstrategin ”Hållbar landsbygdsutveckling” som delger de erfarenheter man fått.
– Det här har verkligen varit en spännande tid där jag både fått lära mig mycket av alla ungdomar men nog även kunnat så ett och annat frö, säger Hans-Olof Stålgren som är projektledare.

Flaggskeppsmatroser_opt

Ewa Engdahl, Camilla Broms och Hans-Olof Stålgren har stått vid rodret på flaggskeppsprojektet "Hållbar landsbygdsutveckling". Foto: Tuva Bojstedt

Det var 2009 som de nationella landsbygdsnätverken runt Östersjön började diskutera en gemensam satsning inom Östersjöstrategin. Efter flera sammankomster med övriga nätverkskanslier runt Östersjön mynnade samtalen ut i att projektet skulle ledas av Polen och Sverige och fokusera på ungdomar, entreprenörskap och innovationer. Projektet har finansierats av Svenska Institutet. Efter att grupper av projektdeltagare vid 14 olika tillfällen deltagit i olika nationella och regionala sammankomster på projektets teman arrangeras nu slutseminarier i de olika länderna runt Östersjön. Den 25 juni är det Kalmar som står på tur.
– Inga landsbygder kan överleva om det inte finns ungdomar som väljer att leva och verka där. Valet på inriktning kändes därför ganska givet när vi väl hade enats, förklarar Hans-Olof Stålgren.

 

Det är Coompanion Kalmar som är projektägare och där har Ewa Engdahl fungerat som koordinator med stort stöd av Camilla Broms som skrivit rapporten om metoder och stödsystem. Förutom Coompanion är ett 20-tal organisationer involverade som projektpartners och har skickat ungdomar till de olika länderna för att nätverka och lära sig olika metoder och processer som ska stötta och inspirera ungdomar på landsbygden.
– Vi har verkligen fått se hur ungdomar runt Östersjön funnit varandra på de olika träffarna. De har sådant driv och vilja, säger Ewa Engdahl som fått se nya vänskapsband knytas och konkreta samarbeten för framtiden som kommit igång.

 

Nu när projekttiden är slut och flaggskeppet kastar ankar kan man tro att arbetet är över. Men tack vare de engagerade ungdomarna där Camilla Broms varit drivande syns en fortsättning över Östersjöns horisont.
– En framtidgrupp har bildats som består av ungdomar från länderna runt Östersjön och de söker nu efter alternativa finansieringsmöjligheter. Gruppen kallar sig för unga ambassadörer för demokrati, berättar Hans-Olof Stålgren hoppfullt.

 

Läs gärna slutrapporten som tagits fram om projektet Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster..

Publicerades