Landsbygdsnätverket

Fler bostäder åt nya svenskar på landsbygden

Den stora invandringen till Sverige ställer krav på fler bostäder. Nu vill Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp hitta bra metoder för hur man finner lediga boenden på landsbygden och bjuder därför in till ett samarbete.

Röd+stuga_opt

Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp vill hitta bra metoder för hur man finner lediga boenden på landsbygden.

– Vi söker kommuner, eller organisationer i kommunerna, som är intresserade av att samarbeta med oss för att testa metoder för inventering av bostäder på landsbygden, säger Per Hasselberg, ordförande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration. Syftet är att nyanlända med uppehållstillstånd ska få någonstans att bo.

 

Fokus för samarbetet är en granskning av antalet lediga bostäder på landsbygden. Satsningen vill också identifiera både möjligheter och hinder för boende så som jobbtillfällen, service och infrastruktur. Finns det i en kommun pågående planer för att bygga hyresbostäder i den tätortsnära landsbygden är detta också av intresse.

 

– Den här aktiviteten ska dokumenteras och utvärderas och erfarenheterna ska spridas inom Landsbygdsnätverket. Det blir modeller för hur inventeringar av bostäder kan göras, säger Per Hasselberg. Dessa kan sedan användas även i andra landsbygdsområden.

 

Omkostnader i samband med inventeringsarbetet så som arvoden, mötes- och resekostnader ersätts med upp till 15 000 kr per kommun. Inventeringsarbetet kommer att genomföras till och med mars 2016. Arbetet sker i samarbete med den myndighetsgemensamma bosättningsgrupp som finns där bland andra länsstyrelserna, Boverket, Migrationsverket och arbetsförmedlingen ingår.

 

Vid intresse kontakta någon av nedanstående senast 1 november:

 

Bo Ljung, Länsstyrelsen, 010-223 10 00

 

Jan Runfors, Hela Sverige ska leva, 076-213 78 36

 

Per Hasselberg, Hushållningssällskapet, 072- 051 59 95

 

Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverkets kansli, 036-15 62 15

Publicerades