Landsbygdsnätverket

Fler unga gröna företagare

Ungagruppen15_opt

Från vänster syns Simon Wancke, Lantmästarkåren, Linnea Andreasson, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Sofia Lindblad, LRF, Matilda Göransson, LRF Ungdomen och den som leder gruppen, Martin Anderberg, lantbrukare, Hanna Österberg, Hushållningssällskapens Förbund, Johanna Svensson, lantbrukare, Josefin Heed, Hela Sverige ska leva samt Maria Elinder, Naturbruksskolornas förening. Saknas på bilden gör Märta Jansdotter, lantbrukare.

Här är hela gänget som ska arbeta inom Landsbygdsnätverket med hur vi kan få fler unga företagare i de gröna näringarna. I gruppen finns unga lantbrukare som har produktion av bland annat mjölk, kött och skog och som kommer från skilda platser runt om i landet. Det finns även med yngre representanter verksamma inom organisationer och myndigheter närstående de gröna näringarna.

UGF-Gruppen (Unga Gröna Företagare) är en ”undergrupp” till arbetsgruppen "Gröna näringar" och skall arbeta med de frågor som en workshop på temat ”Hur vi kan få fler unga företagare i de gröna näringarna” tog fram i höstas. Arbetet går nu vidare med att ta fram material för information om de gröna näringarna till skolornas studie- och yrkesvägledare. Ett deltagande planeras ihop med bland annat Naturbruksskolornas förening på gymnasiemässan i Älvsjö i höst. Konceptet ska även bli användbart på fler gymnasiemässor runt om i landet. Goda exempel ska också tas fram på företagsöverlåtelser till unga samt en kartläggning planeras av hur utbildning i entreprenörskap idag ser ut med ett eventuellt underlag för att utveckla entreprenörskapsutbildningen.

 

Josefin Heed, som föreslås bli ordförande i den andra ”unga-grupp" inom Landsbygdsnätverket och som kommer att arbeta på ett bredare sätt med unga på landsbygden, bland annat med inflytande- och delaktighet för unga samt om landsbygdens attraktivitet för unga, ingår också i denna grupp.

Publicerades