Landsbygdsnätverket
Nils Lagerroth och Madelene Nelson

Nils Lagerroth blir tillförordnad verksamhetsledare medan Maria Gustafsson är tjänstledig. Madelene Nelson kommer att ta över vissa av Nils uppgifter.

Förändringar på kansliet

Under hösten 2016 är Landsbygdsnätverkets verksamhetsledare Maria Gustafsson tjänstledig för att arbeta vid Landsbygdskommitténs sekretariat. Nils Lagerroth ersätter henne som verksamhetsledare under den perioden. Nils i sin tur blir avlastad i sina nuvarande arbetsuppgifter av Madelene Nelson och Inger Pehrson.

Madelene kommer att vara kansliresurs för arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling samt Integrationsgruppen och Inger för arbetsgruppen Gröna Näringar. Karin Hjerpe som tidigare jobbat på 20 procent i kansliet utökar sin tid för att bistå styrgruppen med sin aktivitetsplanering av 2017–2018. Maria Gustafsson är tjänstledig till och med januari 2017.

Läs mer om vilka som arbetar på kansliet och vilka ansvarsområden vi har.

Publicerades