Landsbygdsnätverket

Förenklingsfokus i utvärdering av programmen

Jordbruksverket har låtit utvärdera förenklingsarbetet inför nya landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet. Utvärderarna ställde frågor till stödmottagare om vilka förenklingar de önskade se och undersökte om genomförda förändringar motsvarar förväntningarna.
­– De stödsökande anser generellt sett inte att ansökningsprocessen har varit krånglig. Det finns dock några moment som anses besvärliga av vissa stödkategorier, säger Jonas Fjertorp på Jordbruksverkets utvärderingssekretariat.

Vad_behover_forenklas

Klicka på bilden för att ladda ner rapporten.

Sweco Strategy har fått i uppdrag av Jordbruksverket att utvärdera på vilket sätt stödmottagarna upplever att det varit svårt att söka och få stöd från programmen under perioden 2007–2013, samt i vilken utsträckning genomförda förenklingar har rätt inriktning. Utvärderingen har genomförts genom en enkätundersökning för att mäta de stödsökandes uppfattning av stödprocessen före förenklingarna.

 

De mest problematiska momenten i stödprocessen har varit vid ifyllandet av ansökan och i redovisnings- och utbetalningsfasen. De som har sökt företagsstöd i landsbygdsprogrammet anser i högst utsträckning att ansökningsförfarandet var krångligt. Samtliga stödsökande har dock i stor utsträckning sökt vägledning för att fylla i ansökan. Redovisnings- och utbetalningsfasen uppfattas som svår av de projektsökande. De uppfattar också i relativt hög utsträckning att handläggningstiderna för utbetalning av stöd var mycket långa. Det är en uppfattning som delas av dem som sökt företagsstöd i fiskeriprogrammet.

 

Förenklingsarbetet har haft rätt inriktning

Förenklingar genomförs inom de områden där de sökande upplever störst hinder. De mest betydelsefulla åtgärderna är införandet av schablonkostnader och elektronisk ansökan. Åtgärderna underlättar främst för dem som söker projektstöd i något av programmen respektive företagsstöd i landsbygdsprogrammet.

Publicerades