Landsbygdsnätverket
Nu har arbetet med EIP-Agri dragit igång på allvar. Effektivare vallskörd kan bli ett av de första resultaten.

Nu har arbetet med EIP-Agri dragit igång på allvar. Effektivare vallskörd kan bli ett av de första resultaten. Foto: Urban Wigert

Första beslutet om innovationsstöd

Efter mycket arbete med att få alla funktioner på plats i handläggningssystemet har nu Jordbruksverket kommit igång med att leverera beslut som gäller att bilda innovationsgrupper inom EIP-Agri. En lantbrukare som har en spännande vallskördemaskin på gång blir först med att få ett positivt besked.

– Det är roligt att kunna gå ut med att de som söker stöd nu kan sätta igång och bilda innovationsgrupper och skriva projektplaner, säger Inger Pehrson, samordnare för det nationella innovationsnätverket. Det har kommit in en hel del spännande ansökningar och Jordbruksverket behandlar dem i turordning efter ansökningsdatum.

 

Gruppbildningsstödet är ett schablonbelopp för att bilda en så kallad innovationsgrupp. Gruppen sätter sedan ihop en ansökan om stöd för själva genomförandet av ett innovationsprojekt. Om gruppen består av två till fyra personer kan den få 50 000 kronor i stöd och vid en större grupp kan man få upp till 80 000 kronor i stöd.

 

– Vem som helst kan söka så som företagare, föreningar och myndigheter och det är en enkel ansökan om stöd för att bilda gruppen. I e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska man svara på vilken nytta den tänkta innovationen kommer att ha när det gäller konkurrenskraft, miljö och klimat.

Publicerades