Landsbygdsnätverket

Första mötet med Europeiska landsbygdsnätverkens arbetsgrupp för innovationer

Europeiska landsbygdsnätverkens arbetsgrupp för Innovationer har haft sitt första möte och de två svenska nätverksrepresentanterna Inger Pehrson, landsbygdsnätverkets kansli och Magnus Börjesson, Agro Öst rapporterar.

Subgroup

Magnus Börjesson, AgroÖst redovisade sin grupps förslag vid första mötet med Europeiska nätverkets ”subgroup” för innovationer.

Publicerades