Landsbygdsnätverket

Första nyhetsbrevet lyfter fiskefrågorna

Det nya Landsbygdsnätverkets första nyhetsbrev med nytt utseende och format tar även upp ett för Landsbygdsnätverket nytt ämne. Temat är "Fisket utvecklar landsbygden" och du får som läsare veta mer om vad som händer inom havs- och fiskeutvecklingen.

Nyhetsbrev

Klicka på bilden för att läsa nyhetsbrevet.

I nyhetsbrevet kan du läsa om:

  • Goda projektexempel från havs- och fiskerifonden.
  • Peter Melin, Jordbruksverket skriver ledaren.
  • Strategier för att främja fritidsfiske, fisketurism och vattenbruk.
  • Två forskare ger sin syn på valresultatet.
  • Gustaf Westring, verksamhetsledare fiskeområde samt leaderområde Kustlinjen skriver under Medlem har ordet.
  • Det europeiska landsbygdsnätverkets webbplats är arkiverad och fungerar nu som en kunskapsbank att ösa ur.
  • Den nya styrgruppen har haft sitt första möte.
  • Rapport från möte med fiskeintressenter som vill engagera sig inom Landsbygdsnätverket.
  • Premiär för stöd till landsbygd och fiske.
  • Innovationer ska skapas inom jordbruket.

Trevlig läsning!

Publicerades