Landsbygdsnätverket
Ungdomar

- Sätt in stolar i de beslutande rummen, helt enkelt. Har vi bara sju stolar, sätt in en åttonde och den stolen är avsedd för någon med ett ungt perspektiv, säger Mårten Andersson som sitter i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i landsbygdsutveckling.

Fram för fler unga och fler stolar i de beslutande rummen

Nu råder årsmötenas tid. Styrelseledamöter och valberedningar håller som bäst på att se över styrelsernas sammansättning och att söka efter nya ledamöter. Men inte sällan är medelåldern hög i de beslutande rummen varför man ofta går miste om det unga perspektivet.

- Vi jobbar för att fler unga ska sitta i beslutsfattande position, säger Josefin Heed, ordförande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i landsbygdsutveckling.

porträtt

Bli bättre på att engagera unga

Arbetsgruppen ordnar utbildningar, workshops och konferenser för att ge unga fler verktyg för att bland annat lära sig mer om hur styrelsearbete fungerar. Men man riktar sig även mot äldre.

- Det är också väldigt viktigt att vi ordnar utbildningar för dem som redan sitter i styrelser och valberedningar så att de kan bli bättre på att engagera nya personer, menar Josefin Heed.

Ställ in en extra stol

Mårten Andersson, som också är ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i landsbygdsutveckling, har ett handfast råd till dem som håller på med rekryteringsarbete.

portr'ttt

- Våga fråga de unga. Sätt in stolar i de beslutande rummen, helt enkelt. Har vi bara sju stolar, sätt in en åttonde och den stolen är avsedd för någon med ett ungt perspektiv.

Josefin Heed tillägger att det är dags att valberedningar och styrelseledamöter börjar vidga sina vyer och att de vågar fråga andra än den typ av människor som redan sitter i styrelsen.

Webbinarie och film

Den 27 februari kommer arbetsgruppen köra ett webbinarie på temat ”Ordning och bereda – valberedningens viktiga roll” med Josefine Qvarfordt, en av författarna till boken Ordning och bereda. Josefine är utbildad personalvetare och specialiserade sig under utbildningen på hur kompetens används inom arbetslivet. Genom sina erfarenheter av hur olika förtroendeposter tillsätts har hon sett behovet av en metod för kompetensbaserat valberedningsarbete.

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling har också tagit fram en kort animerad film som du kan se genom att klicka på bilden nedan.

Publicerades