Landsbygdsnätverket
service

Lovisa Carneland, projektledare för Service till alla i Umeåregionen, Calle Birgersson, näringslivschef Åsele kommun, Kristina Lindström, projektledare Länsstyrelsen i Västerbotten Foto Ida Lindhagen

Från kust till fjäll – om landsbygders olika servicebehov #50

Sverige är ett stort land med varierande befolkningstäthet. Ofta förhåller det sig så att ju glesare trakterna är bebodda ju sämre blir tillgången till grundläggande service. Olika delar av landet brottas med olika problem för att behålla befintliga och utveckla nya innovativa servicelösningar. Följ med podden Landet till Västerbotten, landets näst största län med kust i ena änden och fjäll i den andra. Här träffar vi Lovisa Carneland, Kristina Lindström och Calle Birgersson som berättar om utmaningar och möjligheter för service i Västerbotten.

Det må finnas många exempel på innovativa modeller på hur man säkrat tillgången till service på olika orter. Men det är inte bara att iscensätta vilken servicelösning hur som helst och var som . Istället är det av största vikt att de lokala lösningarna är behovsstyrda.

- De som är boende och verksamma på landsbygden borde vara de man tillfrågar för att höra vilken typ av service som faktiskt behövs, säger Lovisa Carneland, som leder projektet Service till alla i Umeåregionen.

Kommunen bör ha en landsbygdsresurs

Hon tycker även att man från kommunalt håll ska underlätta för landsbygdsbefolkningen att inkomma med förslag och synpunkter genom att ha en särskilt utsett resurs.

- Det ska finnas en person på varje kommun som man kan ringa och ställa alla landsbygdsrelaterade frågor till, tycker Lovisa Carneland.

Men även om det inkommer riktigt bra förslag om servicelösningar till kommunen är det inte alls ett likhetstecken med att förslagen kan realiseras.

- Tyvärr så är det skatteintäkterna som styr. En liten ort som inte har någon tillväxt, de står och stampar även om de skulle vilja göra mycket, för det går inte. Det finns inte pengar, säger Calle Birgersson som är näringslivschef i Åsele kommun.

Mickan Thor

Foto Mickan Thor

Högre polisnärvaro

I dialoger med lokalbefolkningen har det framkommit många olika behov av service. Kommunikation och infrastruktur, skola dagis, vård och omsorg, samlingslokaler, bredband, kollektivtrafik, närvaro av poliser och fungerande sjuktransporter.

Calle Birgersson igen:

- Landet är väldigt stort, varav två tredjedelar är Norrland, så man måste nog vidga synen på vad som är viktigt för olika orter

För att få veta vilken typ av service som behövs, frågar man befolkningen. Men man får inte glömma att även fråga besökande vad de har för behov av service för att ens vilja besöka orten – och för att komma tillbaka.

- När det gäller den kommersiella servicen så pratar man om företag och människor och växa och bo och det ska vara attraktiv landsbygd. Men man glömmer gruppen besökande. Och just besöksnäringen är otroligt viktig, säger Kristina Lindström, projektledare på Länsstyrelsen i Västerbotten.

Ett stort län med olika behov

Mickan Thor

Foto Mickan Thor

I Västerbotten arrangeras serviceverkstäder med träffar för partnerskapet. De består av kommunerna, länsstyrelsen och region Västerbotten. Kommunala planer tas fram i tre olika grupparbeten.

- Det är ett såpass stort län så det är till och med olika frågor. Det är som att man skulle ta olika delar av Sverige, säger Kristina Lindström.

Medverkande:
Lovisa Carneland, projektledare för Service till alla i Umeåregionen
Kristina Lindström, projektledare Länsstyrelsen i Västerbotten
Calle Birgersson, näringslivschef Åsele kommun
Journalist: Ida Lindhagen

Ni kan lyssna på podcasten här nedan eller ladda ner appar som Pocket Casts Länk till annan webbplats., Acast Länk till annan webbplats., Stitcher Länk till annan webbplats., CastBox Länk till annan webbplats. eller iTunes Podcaster Länk till annan webbplats.. Sök på: Landet Podcast. Samtliga avsnitt samlas även på vår sida för Landet Länk till annan webbplats.. På sociala medier hittar ni vår podd via #PoddenLandet.

Alla avsnitt av podden Landet hittar ni HÄR

Publicerades