Landsbygdsnätverket
Nätverksträff

I ett Open Space pass fördes bland annat samtal om framtida nätverk Foto: Contact Points Twitterinlägg

Generationsskiften och nya nätverk på agendan när nationella landsbygdsnätverk träffas

Det trettonde mötet för EU:s nationella landsbygdsnätverk ägde rum i irländska Athlone i slutet av februari. Tre Marior representerade Sverige; Maria Ahlsved, Näringsdepartementet, Maria Elinder, Naturbruksskolornas förening samt Maria Gustafsson från svenska nätverkskansliet.

Foto MICKAN THOR

 - Vi var 72 deltagare från 24 medlemsstater som till övervägande del representerade nätverkskanslier och förvaltningsmyndigheter. Kommissionen deltog också med tre representanter och vi var inte mindre än tio stycken Marior på mötet, säger en leende Maria Gustafsson.

Det irländska landsbygdsnätverket, som samarrangerade nätversträffen tillsammans med The European Network for Rural Development (ENRD), inledde med att låta deltagarna åka på studiebesök till två olika gårdar.

Irländskt program ska föryngra

Syftet var att i praktiken visa exempel inom ett av den irländska stödmyndighetens pågående program för föryngring inom jordbruket som även är anpassat till irländsk skattelagstiftning. Maria Gustafsson igen;

- Man har samlat ett antal åtgärder i landsbygdsprogrammet som två generationer i ett ägarbyte kan ansluta sig till. Som en del av programmet ingår också att både den äldre och yngre generationen deltar i ett lärande nätverk med andra i samma situation.

Far till son - och dotter

Programmet presenterades som ett framgångsrikt sätt för en far att överlämna jordbruksföretaget till en son. Det påståendet fick de genustänkande Mariorna i den svenska delegationen att fråga huruvida kvinnor inte omfattas av programmet.

De lugnades emellertid snart då svaret gavs att kvinnor givetvis också ryms åtgärden, rent av i ökande grad. Dessutom är programmet också öppet för skifte mellan en äldre generation jordbrukare till nya yngre ägare utan familjekoppling.

Träffens tredje dag fokuserades helt och hållet på generationsskifte inom jordbruket när en ung lantbrukare från Frankrike berättade om ett företag tillsammans med elva unga människor. Utöver att de driver ett jordbruk, har de också lokal försäljning av en mängd produkter. Under denna dag lyftes även Österrike fram som föregångare inom området generationsskifte.

Nätverket i kommande program

Ett annat fokus för träffen var förberedelserna inför kommande nätverk som ska omfatta båda pelarna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. I diskussionen, om vad det nya nätverket innebär jämfört med idag, förklarade kommissionens representant att det är bland annat upp till medlemsstaterna att avgöra om de vill fortsätta kalla sig landsbygdsnätverk men att det är viktigt att aktörer i pelare 1 blir aktivt involverade.

Diskussionen om nya nätverket kom också att handla om hur innovationer exempelvis inom Kommissionens nya koncept för jordbrukets kunskaps- och innovationssystem (AKIS) ska främjas. De flesta deltagare var överens om att förslaget till rådsförordning dock inte innehåller några andra funktioner för nätverken än de som idag gäller. 

Nätverkande är en bra styrmetod

Aine Macken-Walsh, senior research officer vid irländska myndigheten Agriculture and Food Development Authority, forskar om sociala interaktioner i ett antal projekt.Hon poängterade värdet av ”co-creation” och klargjorde att nätverk bör vara dynamiska. Nätverk måste innehålla reflektion om varför intressenter vill vara involverade och det är viktigt att det finns utrymme för informationsflöden och interaktion. Enligt Aine är nätverkande en bättre styrmetod än traditionell governance och det kommer att vara en kärnkompetens hos de som arbetar år 2020.

På mötet diskuterades jubileumseventet NetworX den 11-12 april i Bryssel. Tioårsjubileet kommer att innehålla workshops och utställningar. De flesta nationella landsbygdsnätverken kommer att medverka med utställning om sin verksamhet.

Hopp om nominering

Under jubileumseventet NetworX kommer också Europas mest inspirerande landsbygdsprojekt att uppmärksammas i ett antal kategorier.

Svenska nätverkskansliet har nominerat i alla kategorier och hoppas få med projekt bland de 25 slutnominerade.

De slutnominerade projekten tillkännages i början av mars och därefter följer en omröstning som alla kan delta i för att utse vinnare i respektive kategori.

Här hittar du presentationer från träffen:

ENRD Workshop on Generational Renewal: Attracting Young Farmers and Entrepreneurs in Rural Areas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13th NRNs' Meeting Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto: Contact Points Twitterkonto

Publicerades