Landsbygdsnätverket
Leader Linné skapade ett paraplyprojekt med temat integration och kunde därigenom sjösätta en rad mindre projekt.

Leader Linné skapade ett paraplyprojekt med temat integration och kunde därigenom sjösätta en rad mindre projekt.

Glädje över paraplyprojektens comeback

Leader Linné Småland är en av många leadergrupper i Sverige som jublar när det nu åter ges grönt ljus för paraplyprojekt. De har tidigare drivit ett framgångsrikt integrationsprojekt i denna form och planerar nu att dra igång flera nya satsningar.

Det är många människor engagerade inom landsbygdsutveckling som gått och väntat på EU-kommissionens ställningstagande. Jordbruksverket har drivit den här frågan gentemot EU‑kommissionen sedan flera år tillbaka. Paraplyprojekten – med sina sänkta trösklar och förenklade administration – blev en succé under förra programperioden och ledde till att en lång rad projekt sjösattes. Ett av dem var Leader Linnés projekt Integration.

– Efter vårt första år som leadergrupp såg vi över vilka människor vi hade haft som projektägare och insåg då att vi inte riktigt hade nått ända fram. Vi hade flera integrationsprojekt, men de drevs som regel av svenskar och nu ville vi engagera de nyanlända själva i arbetet. Och då passade det perfekt att starta ett paraplyprojekt, säger verksamhetsledare Annika Nilsson.

Flera mindre projekt

Grundtanken med ett paraplyprojekt är att skapa en tematisk ram där olika delprojekt kan passa in och finansieras. I Leader Linnés fall skapade man ett paraplyprojekt med temat integration och kunde därigenom sjösätta en rad mindre projekt med syfte att integrera nyanlända i det svenska samhället.

– Vi hade ett projekt som finansierade cyklar till nyanlända kvinnor, vi anordnade en mångkulturell festival, ordnade med kompetensutveckling och samhällsutbildning och på sommarlovet fixade vi så att unga nyanlända under en vecka kunde prova på olika fritidsaktiviteter. Vi finansierade även en förstudie där en företagsekonom, född i Bosnien, gjorde en marknadsanalys om företag i Alvesta och deras vilja att exportera varor till Bosnien, berättar Annika Nilsson. 

Flera fördelar

Annika Nilsson

Hon menar att det finns flera fördelar med att använda sig av paraplyprojekt.

– Främst handlar det om att vi kan nå ut till andra grupper än man gör med ett vanligt projekt. Den enklare formen tyckte vi passade väldigt bra för att arbeta med just integration. Vi kunde sänka trösklarna och göra det enklare med både finansiering och administration.

Det positiva beskedet från EU-kommission, som innebär att det nu åter är fritt fram att arbeta med paraplyprojekt som projektform, har mottagits med stor glädje bland landsbygdsutvecklare och leaderfolk runt om i landet.

– Alla jublar! Det är superbra och precis det alla har väntat på. Vi har också legat i startgroparna med flera olika projekt som vi nu kan gå vidare med. Det är bland annat projektet Startgas som handlar om att hjälpa småföretag att utvecklas och ett projekt som vi kallar Skapande av mötesplatser där man kan få hjälp med inköp av småsaker, köp av spel, projektor och annat, berättar Annika Nilsson.

Text: Jakob Hydén
Foto: Leader Linné Småland

Fakta

Paraplyprojekt är projekt ägda av leaderområdets styrelse, som kallas för LAG, och som omfattar ett antal delaktiviteter som inte är kända i samband med ansökan och beslut om stöd. Förändringen börjar gälla den 1 januari 2018 och innebär att LAG från och med samma datum kan ansöka om paraplyprojekt. Paraplyprojekt får uppgå till högst 400 000 kronor och kan inte ge stöd till investeringar.

Publicerades