Landsbygdsnätverket
Anna Mankert Projektledare, samverkan och innovation, Green Innovation  Park SLU Uppsala Foto: Peter Söderman

Anna Mankert Projektledare, samverkan och innovation, Green Innovation Park SLU Uppsala Foto: Peter Söderman

Hallå där – Anna Mankert på Green Innovation Park, Uppland!

Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra i ett antal artiklar under våren 2020. I den här möter vi Green Innovation Park i Uppsala.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?

Vi attraherar nyfikna människor som vill skapa nya innovationer, kunskaper, tjänster och produkter för en hållbar framtid. Vi vill katalysera kunskaper och skapar därför det vi kallar för en innovationskultur där människor, företag och akademi möts över gränserna. Det gör vi på olika sätt genom event, interna träffar, nätverkande, coworking, kurser och genom att koppla ihop olika personer i Green Innovation Park och på SLU som vi tror har nytta av att mötas.

Vilken skillnad gör ni för de gröna näringarna och landsbygden i ert område?

Vi utgår från SLU:s kunskaper och utbildningar och vi ser att innovationer sker när kunskaper möts och förnyar vår vardag och vill därför attrahera en bredd av kompetenser till Green Innovation Park. Vi hjälper akademi, näringsliv, forskare, företag, studenter, startups, investerare m.m. att mötas och skapar olika arenor för möten och innovation.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?

Vi har fokus på samverkan och initiativet till parken kommer från SLU och vi vill bidra till att universitetets kunskap kommer till nytta på riktigt i näringslivet och skapa hållbara lösningar på de stora globala utmaningarna. Tillsammans med Akademiska hus har vi därför skapat Green Innovation Park mitt på campus där de nyfikna människorna ska kunna samverka med vår hjälp och bidra med drivkraft att förändra världen.

Finns det något som skulle göra ert jobb lättare?

Det skulle förstås vara bra med ökade resurser med att nå ut och skapa engagemang och därmed få fler att vara en del av Green Innovation Park och vår strävan.

Green Innovation Park i Uppsala

Huvudman/huvudmän:
SLU-Holding

Geografiskt område:
Ultuna, Uppsala

När startade verksamheten:
2016

Viktigaste aktörerna (företag/organisationer) engagerade i skapandet av klustret/centrat:
SLU och Akademiska hus

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat:
Cirka 50 stycken

Huvudsakliga finansieringskällor:
Medlemsavgifter samt stöd från Akademiska hus & SLU

Exempel på utvecklingsprojekt och evenemang:

  • Frukost varje fredag med så kallat ”Short Talk”
  • Greenspiration Hour – en inspirerande timme med en stimulerande person
  • Event och kurser i innovationmetoden Design Thinking
  • Investerarträffar och nätverksträffar, exempelvis Flipday – ett event som är flippat genom att investerarna får pitcha för startupsen och besökarna fåra agera investerar för en dag
  • Grow Tech Center – for sustainable food production: Ett projekt för en anläggning där det sker samskapande av lösningar för ett nytt hållbart livsmedelssystem.

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson: Anna Mankert Projektledare, samverkan och innovation
Telefon: 0702-532369
E-post: anna@greeninnovationpark.se
Webbplats: www.greeninnovationpark.se Länk till annan webbplats.
Postadress: Ulls väg 29 C, 724 18 Uppsala

Publicerades