Landsbygdsnätverket
Inger Pehrson

Foto: Ingrid Whitelock

Hallå där...Inger Pehrson

Sanning och konsekvens - om nötkreatur, biologisk mångfald och klimat. Det var rubriken på seminariet anordnat av nätverket, KSLA och SLU. Varför valde ni detta ämne?
- Det har varit en väldigt ensidig debatt om nötkreatur och klimat, där man sällan gör skillnad på svensk och global påverkan. Så vi ville ge ökade kunskaper om de svenska nötkreaturens roll i ett helhetsperspektiv.

Varför är det viktigt?
- Om konsumtionen av svenskt nötkött minskar för att man vill minska klimatpåverkan, så minskar möjligheterna att sköta våra värdefulla naturbetesmarker. Det är allvarligt då de innehåller ett mycket sort antal hotade arter och de har stor betydelse för många viktiga ekosystemtjänster.

Kan du ge oss de fem viktigaste punkterna som kom fram?

  1. Det är stor skillnad på svensk mjölk- och nötköttsproduktion och produktionen i andra länder. Det är därför lätt att ställa krav i offentlig upphandling som styr mot svensk råvara.
  2. Att minska köttkonsumtionen minskar klimatpåverkan, men det är inte den viktigaste åtgärden.
  3. Det är många olika faktorer som avgör om en lantbrukare åtar sig att sköta betesmarker eller inte, både sådant som direkt påverkar lönsamheten, men också rädslan för sanktioner om hen får anmärkning av en kontrollant på skötseln, liksom infrastruktur och social service.
  4. För att få en långsiktig skötsel av betesmarker över ett större område är det effektivast om olika aktörer samverkar med en person som leder arbetet inledningsvis. Här behövs ekonomiska smörjmedel under en kort period och de borde prioriteras i arbetet med CAP.
  5. Det finns ett stort utbildnings- och informationsbehov hos beslutsfattare på olika nivåer, hos allmänheten, i skolor med mera om de svenska nötkreaturens viktiga roll ur hållbarhetssynpunkt för oss alla.

Var det något som förvånande som kom fram under dagen?
- Att det är så oerhört svårt att få fram större kvantiteter certifierat naturbeteskött när efterfrågan är så stor och det finns många tusen nötkreatur som betar naturbetesmarker.

Vad blir nästa steg?
- Samrådsgruppen som initierade seminariet kommer att gå igenom alla frågor och förslag som de cirka 90 deltagarna lämnade på mötet. Syftet är att dels identifiera åtgärder som kan vara viktiga, dels identifiera informationsbehov.

Publicerades