Landsbygdsnätverket
Bushresan Gryts skärgård

Målet med bushresorna är att öka medvetenhet om betydelsen av att det finns företag med betande djur i bygderna. Foto: Inger Pehrson

Helhetssyn och kunskap behövs i kampen mot förbuskning

Att igenväxningen av betesmarker på Sveriges öar är allvarlig blev påtagligt när årets första bushresa nu gick till sjöss i Gryts skärgård i Östergötland. Bushresorna är ett koncept som tagits fram av Landsbygdsnätverket där idén är att visa att betande djur gör skillnad på många olika sätt.

Ett annat mål med resorna är att peka på de politiska beslut som ligger bakom hur våra landskap ser ut idag och visa på vilka åtgärder som politiker och tjänstemän kan göra för att vända trenden till en positiv utveckling.

En av flera politiker som åkte med var riksdagspolitikern Betty Malmberg (M), och hon menar att bushresorna är viktiga för att uppmärksamma de folkvalda på problemet.

- Det är verkligen givande att på plats få ta del av vilka problem man brottas med. Förhållandena för skärgårdsbönderna är ju på många sätt så annorlunda mot hur man har det på fastlandet.

Nyttan med studiebesök

Gruppen besökte Häradsskär och Harstena där ägarna försökt återställa åtminstone delar av det tidigare välhävdade landskapet. På Häradsskär är det en flock getter som har den tuffa uppgiften att öppna upp bland alla buskar. Medan Harstenas marker betas av en grupp Dexterkor och en fårflock.

- Jag har bett om en lista med alla problem man upplever som djurhållare och markägare i skärgården, säger Betty Malmberg. Det är nödvändigt för att mer systematiskt kunna . hantera frågorna, exempelvis vad jag kan lyfta till landsbygdsministern. Men det som verkligen behövs är en helhetssyn. Frågorna spänner över många politikområden där skattefrågan är ett exempel.

- Det jag också upplevde på bushresan var att det inte bara behövs många fler mular utan också kunskap om hur man optimalt kan använda tillgängliga djur. Hur ser vi till att de som vill göra skillnad med restaureringsinsatser och bete får den kunskap de behöver?

Denna bushresa arrangerades av Skärgårdsrådet Östergötland Småland i samarbete med Landsbygdsnätverket.

Vill du också arrangera en resa med stöd av nätverket kan du höra av dig till Inger Pehrson, 0729 - 77 59 01. Läs mer om bushresorna på vår webb.

Gryts skärgård förbuskad

Publicerades