Landsbygdsnätverket

Hitta gröna kluster och regionala kompetenscentra i hela landet

Under våren har Landsbygdsnätverket publicerat en artikelserie om fjorton olika regionala kompetenscentra i Sverige. Nu finns en karta där du lätt hittar gröna kluster och kan läsa mer om deras verksamhet och vad de kan hjälpa till med.

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp affärsmöjligheter i de Gröna Näringarna har under våren informetrat om Sveriges Gröna kluster och regionala kompetenscentra. Initiativet togs för att visa på hur viktig del de gröna klustren är för genomförandet av den svenska livsmedelsstrategin, det vill säga att öka matproduktionen och få en konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Skapandet av ny kunskap och förmedling av denna nya kunskap är en viktig del för att strategin ska kunna genomföras och här spelar klustren, och de organisationer som är knutna till klustren, en stor och viktig roll.

– Efter att ha tagit del av hur man arbetar i landets kluster kan man konstatera att de är olika och arbetar på olika sätt utifrån sina regionala förutsättningar. En sak är dock gemensamt, och det är hur nära målgruppen och målgruppens behov man verkar, säger Nils Lagerroth, samordnare på Landsbygdsnätverket och kansliets representant i arbetsgruppen Gröna näringar.

– Exempel på det är hur många snabbt har Corona-anpassat sin mötesverksamhet, och även förmedlar tips och idéer till företagen i sitt område runt hur man kan hantera den nya situationen.

Läs mer

Alla artiklar hittar du på vårs sida om gröna kluster och regionala kompetenscentra

 

Publicerades