Landsbygdsnätverket

Hitta inspiration och kunskap på MATtankens nya webbplats

Nu har MATtanken öppnat sin webbplats där du kommer att kunna följa projektets framväxt. Webbplatsen kommer fyllas med material som vi hoppas blir uppskattat och användbart för alla aktörer i den offentliga måltidskedjan.

MATtanken är ett projekt som genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte vill bidra till hållbara offentliga måltider. Projektet drivs av Landsbygdsnätverket, med LRF och Sveriges Konsumenter som medfinansiärer.

Du hittar projektets webbplats på www.mattanken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet MATtanken har nu varit igång i drygt tre månader. De första månaderna har ägnats mycket åt planering och förankring, såväl inåt på Jordbruksverket som utåt mot alla samverkansaktörer som finns runt om i landet. Man har exempelvis funnits med i sammanhang där måltidschefer varit samlade i olika nätverk, träffat länsstyrelsernas landsbygdsdirektörer, Hushållningssällskapets matkonsulter och haft avstämningar med såväl Upphandlingsmyndigheten som Livsmedelsverket.

Webbplatsen kommer att utvecklas och växa kontinuerligt. Där publiceras allt material som tas fram under projektets gång. I kalendern hittar du aktuell information om vad som händer i projektet, både möten vi deltar i och aktiviteter som arrangeras.

Följ gärna projektet även i sociala medier. MATtanken finns på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Twitter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du frågor eller förslag angående webbplatsen får du gärna höra av dig till kommunikatör Tobias Henning.

Publicerades