Landsbygdsnätverket

Johan Stenberg, Erika Ax, Thomas Nilsson och Ingela Hiltula medverkade i webbinariet om matsvinn. Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Hur kan vi minska matsvinnet? Om forskningen som pågår i hela livsmedelskedjan

I det här webbinariet berättar forskare, finansiärer och myndighetsrepresentanter om den matsvinnsforskning som just nu pågår i hela livsmedelskedjan. De presenterar dessutom exempel på forskning som är på gång.

 

Webbinariet genomfördes den 28 maj 2019.

De tre föreläsarna var Thomas Nilsson från Mistra, Erika Ax från Formas och Johan Stenberg från Vinnova. Erika Ax menar att det nationella forskningsprogrammet för livsmedel är viktigt för att bidra till hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion.

- Forskning kring matsvinn och resurseffektivitet i alla led av livsmedelssystemet är förstås viktiga frågor att adressera, säger hon.

- Matsvinn en komplex fråga som kräver en bred ansatts, Johan Stenberg.

Under webbinariet presenterade dessutom Ingela Hiltula, enhetschef på Naturvårdsverket, handlingsplanen för minskat matsvinn. Läs hela handlingsplanen på Livsmedelsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Det behövs forskning som stödjer genomförandet av åtgärderna i den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn, säger hon.

Publicerades