Landsbygdsnätverket

Innovationer i senaste nyhetsbrevet

I det sista nyhetsbrevet innan sommaren drar igång på allvar fokuserar vi på innovationer inom jordbruk, trädgård och rennäring. Där kan du bland annat läsa mer om satsningen på det nya innovationsstödet EIP-Agri och hur det ska bidra till nya gröna innovationer.

Nyhetsbrev_07_2015_webb

Klicka på bilden för att ladda ner nyhetsbrevet.

I detta nummer kan du läsa om:

  • Mia följde sitt hjärta – och hittade innovativ marknadslösning.
  • Peter Melin skriver ledaren om vikten av innovationer på landsbygden.
  • Leader kan vara en hjälpmotor förklarar Marion Eckardt.
  • Landsbygdsprogrammets satsning på betalda innovationsgrupper.
  • Malin Mohr från Svenska Uppfinnareföreningen skriver under medlem har ordet - Alla innovationer startar som en idé.
  • Tips på hur du bäst skyddar din idé.
  • Svenskar aktiva i europeiska innovationspartnerskapet.
  • Studenter som löste lantbruksproblem under 24 timmar.

Trevlig läsning!

Publicerades