Landsbygdsnätverket

Innovationssupporten – till för dig och din idé

Om du har en idé som kan utvecklas inom jordbruk, trädgård eller rennäring finns nu möjligheten att få stöd av experterna på innovationssupporten. De finns där för att vägleda genom processen från idé till att söka pengar inom innovationsstödet. Ett stöd som går att söka i september.

Innovationssupport_opt

John Andersson, Mats Gustafsson, Margareta Emanuelson, Johan Ascard och Inger Pehrson. Nilla Nilsdotter-Linde saknas på bilden.

– Det här är en unik möjlighet. Nu har man chansen att söka stöd för att utveckla en idé på betald arbetstid. Man kan dessutom göra det tillsammans med utvalda personer som har kunskap om och intresse av samma ämne, säger Inger Pehrson som är samordnare för innovationsnätverket inom Landsbygdsnätverket.

 

Innovationsstödet består av två delar

I den första delen kan man ansöka om ett så kallat gruppbildningsstöd som är en klumpsumma på antingen 50 000 kronor eller 80 000 kronor. Om det beviljas finns möjligheten att sätta ihop en innovationsgrupp och göra en projektplan och ansökan för själva innovationsprojektet. I projektet kan grupperna få upp till 100 procents finansiering för bland annat sitt eget arbete, material och tester.

 

Experter finns tillgängliga

 Experterna på innovationssupporten kan kontaktas av den som stött på en utmaning och har en idé om hur den ska lösas. Om det redan finns forskningsresultat eller andra kunskaper och erfarenheter på området kan innovationssupporten hjälpa till att ta fram detta till den sökande. Som sökande får man även tips på deltagare till sin innovationsgrupp som ska bestå av olika kompetenser, från både teori och praktik. Innovationssupport finns med för att hjälpa till i arbetet både före ansökan och under själva planeringsarbetet.

 

Viktigt att veta

 Innovationssupporten står oberoende, företräder den sökande och ser till dennes bästa i alla sammanhang. Tystnadsplikt är en självklarhet. Personerna i innovationssupporten arbetar långsiktigt och deras kunskap och kontaktnät inom varje område ska generöst delas med den som vill söka stödet. De ska också jobba för att ge alla en chans och därmed bidra till bra ansökaningar.

– Det svåra är inte att göra saker större och få bättre lönsamhet. Utmaningen är att göra saker i mindre skala med bibehållen lönsamhet, säger Mats Gustafsson med ansvar för området teknik inom innovationssupporten.

 

Sammanbindande funktion

Innovationssupporten är en del av innovationsnätverket inom Landsbygdsnätverket. Nätverket knyter ihop praktiker, rådgivare, forskare, organisationer och framöver nybildade innovationsgrupper. På så sätt skapas ett utbyte av ny kunskap och nya erfarenheter. Något som sker både nationellt och internationellt.

 

Publicerades