Landsbygdsnätverket

Jordbruksverket söker bilden av myndigheten

Under hösten och vintern 2014 kommer Jordbruksverket att genomföra en undersökning av hur myndigheten uppfattas. Olika intressenter får svara på frågorna däribland Landsbygdsnätverkets medlemmar.

Spegelbild_opt

Jordbruksverket vill veta hur Landsbygdsnätverkets medlemmar ser på myndigheten.

– Vi tycker att det är viktigt att få veta vilken bild det finns av oss och hur vi arbetar bland kunder, hos oss själva och hos andra intressenter i samhället. Det ger oss kunskap om vi arbetar på rätt sätt och om vad vi kan förbättra. Vi är väldigt tacksamma om medlemmarna i Landsbygdsnätverket tar sig tid att svara på frågorna, säger Birgitta Ek, divisionsdirektör, Jordbruksverket.

 

Det är viktigt att skilja mellan Jordbruksverket och Landsbygdsnätverkets kansli. Undersökningen gäller inte Landsbygdsnätverkets kansli.

 

Under vecka 47 2014 kommer frågorna via mejl från undersökningsföretaget Nordiska undersökningsgruppen. Företaget levererar alla svar anonymt till Jordbruksverket.

 

Om du har frågor angående undersökningen kan du ringa eller mejla Jordbruksverkets kommunikationschef Jessica Alaniesse Karlsson, 036-15 58 77.

Publicerades