Landsbygdsnätverket
Foto: Annika Sällvik, LRF/ Landsbygdsnätverket. Bilden är ett montage.

Foto:Annika Sällvik, LRF/ Landsbygdsnätverket. Bilden är ett montage.

Klimat och miljö lockade många till Önnestad

Ett program med fokus på klimat och miljö lockade ett 100-tal deltagare till konferensen Framtidens landsbygd i skånska Önnestad.

- Jag tror att framtidsfrågor kring miljö och klimat uppfattas som väldigt viktigt på landsbygderna. Skåne var hårt utsatt av torkan och många ser en anledning att ta en helhetssyn kring utvecklingen, säger Nils Lagerroth, samordnare för Landsbygdsnätverkets grupp för Gröna näringar.

Konferensen hölls på Önnestadsgymnasiet som är Hushållningssällskapets naturbruksgymnasium. Landsbygdsnätverket var en av medarrangörerna tillsammans med Länsstyrelsen Skåne, LRF Skåne, Region Skåne, Hushållningssällskapet Skåne och Skånes Ess. För Landsbygdsnätverket blir träffen en del i kampanjen Landsbygden levererar fossilfritt.

Och Nils Lagerroth menar att klimatfrågan hängde i luften.

- Många kände nog allvaret i situationen och man vill se hur man kan hitta lösningar.

Totalt deltog ett 100-tal personer från kommuner, myndigheter, ideella organisationer och företag. I programmet blandades större föreläsningar med seminarier i mindre grupper. Det fanns också utrymme för många informella diskussioner och erfarenhetsutbyte. Bland experterna som deltog fanns professor Erik Westholm, meteorolog Martin Hedberg och bonden och rådgivaren Jens Thulin.

- Särskilt roligt var det att eleverna på naturbruksgymnasiet var så engagerade. De hade skrivit ner sina egna tankar kring landsbygden som fick inleda varje delseminarium, säger Nils Lagerroth.

- Det kändes helt rätt att ha konferensen på skolan.

Publicerades