Landsbygdsnätverket

Konsensus var Peters melodi

Peter Melin som är ordförande för Landsbygdsnätverkets styrgrupp har beslutat att säga upp sig från Jordbruksverket vilket innebär att hans uppdrag som ordförande upphör efter 10 år på posten. Nu väntar nya äventyr inom näringslivet.
– När jag tillträdde 2007 rådde något av en pionjäranda. Vi var alla nya och fick lära oss medan vi arbetade, minns Peter Melin från de första åren.

Landsbygdsnätverket är nu inne på sin andra programperiod och har som uppdrag att stärka arbetet med landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet. Uppdraget kommer från EU som beslutat att alla länder som har ett landsbygdsprogram även ska samla aktörerna i ett landsbygdsnätverk. Arbetet leds nationellt av en styrgrupp där Jordbruksverket är ordförande. Peter Melin som tidigare var avdelningschef för landsbygdsavdelningen är den man som har hållit i ordförandeklubban sedan starten.
– Det var dåvarande generaldirektören Mats Persson som utsåg mig. Allt var nytt för oss och initialt visste vi inte riktigt vad vi skulle fokusera på. Men vi var ganska snabbt igång och en första träff genomfördes i Jönköping. Det blev också vårt första nätverk som vi med åren byggde vidare på, berättar Peter.

Började med checkar

Mycket av fokus för Landsbygdsnätverket låg i början på att sprida information om landsbygdsprogrammet. Viktigaste verktyget var då så kallade nätverkscheckar som innebar att medlemsorganisationerna fick ersättning för att inspirera och genomföra nätverksträffar.
– 2012 tog vi bort nätverkscheckarna och gick över till att arbeta i arbetsgrupper inom olika teman. Själva nätverket var moget att fördjupa sin verksamhet och det fick vi även bekräftat av en utvärdering som gjordes av Landsbygdsnätverket. Det beslutet ledde till att vi fick fler personer inom medlemsorganisationerna som blev aktiva inom Landsbygdsnätverket. Det är mycket positivt eftersom vi vill att de resultat som kommer fram ur vårt arbete inte ska stanna hos några få utan att fler ska få del av allt bra som vi gör.

Landsbygdsnätverkets styrgrupp består numera av representanter för 15 olika organisationer med skilda uppdrag och intresseområden. Där finns personer både från myndigheter och från intresseorganisationer.
– Vi fick ta av oss våra organisationshattar och försöka hitta gemensamma saker som var till nytta för landsbygden, hitta gemensamma mål. Det var inte alltid lätt och det har varit många heta diskussioner men ganska snabbt lärde vi oss att jobba tillsammans. Alla beslut skulle fattas i konsensus - vilket innebar givande och tagande. Det är ett arbetssätt som jag uppskattar mycket, förklarar Peter.

Viktigaste satsningen

En av de satsningar som Peter är mest stolt över är Landsbygdsnätverkets satsning på att arrangera återkommande landsbygdsgalor där Ullbaggar delas ut.
– Syftet med priset har varit att visa på all den kreativitet och företagsamhet som finns på landsbygden som därmed bidragit till att målen i programmen uppnåtts. Vi var första land att dela ut priser till ”best practise” och sedan följde ett flertal länder efter. Vi har haft stor nytta av att kunna visa upp de här exemplen i olika sammanhang för att kunna inspirera till fler bra satsningar men också föra att det är ett bra sätt att visa hur pengarna används i praktiken. Jag minns särskilt den första Landsbygdsgalan och den glädje och stolthet som Ullbaggevinnarna visade upp, det var fantastiskt att se.

– Jag vill i det här sammanhanget passa på att tacka det kansli som på ett fantastiskt sätt stöttat upp allt det arbete som görs inom Landsbygdsnätverket. Samtidigt vill jag också lyfta fram den styrgrupp som jag har haft förmånen att vara ordförande för. Det har varit mycket inspirerande och roligt under åren.
Jag vill naturligtvis också passa på att tacka alla er medlemmar inom Landsbygdsnätverket som på ett fantastiskt sätt bidragit till det resultat som vi uppnått och önska er alla lycka till med Landsbygdsnätverkets fortsatta arbete, avslutar Peter Melin som kommer att arbeta fram till sista maj.

Publicerades