Landsbygdsnätverket

Kulturmiljön ökar konkurrenskraften inom jordbruket

Det går att utveckla sitt företag genom att inkludera kulturmiljön i verksamheten. Erfarenheter visar att det inte bara ger en extra inkomst till företaget via den kulturmiljöverksamhet man väljer att ägna sig åt. Det även ger en ökad helhetskänsla i företagandet.

Vägvisare_röe_opt

Röe gård är ett exempel på ett företag som använder kulturmiljön i sin verksamhet. Foto: Maria Christensson

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Gröna Näringar har tagit fram en rapport som ska redovisas på Jordbruksverkets miljömålsseminarium i Stockholm den 16-17 november.

 

– Tanken med den här satsningen är att visa på den potential till företagsutveckling och konkurrensfördel som olika kulturmiljöer kan utgöra för lantbruksföretagaren. Genom goda exempel på redan etablerade företagare vill vi visa vägen för att andra ska våga göra detsamma, säger Nils Lagerroth vid Landsbygdsnatverket kansli som varit engagerad i kulturmiljöarbetet. Vi vill inspirera lantbruksföretagare till att starta egen kulturmiljöverksamhet och hoppas att de genom projektet ska få uppslag till hur de kan ta tillvara på sina egna möjligheter.

 

Målgruppen är lantbruksföretagare i hela landet med alla produktionsinriktningar och av alla olika storlekar. Ingen är för liten eller för stor för att arbeta med företagsutveckling genom att man tar hand om sin kulturmiljö.

 

– Ansvaret för kulturmiljön delas av oss alla. I landsbygdsprogrammet finns också vissa möjligheter till ekonomiskt stöd för dig som vill utveckla odlingslandskapets kulturmiljöer, säger Nils Lagerroth.

heloft_opt

På Ers-Anders gård kan man se ett heloft under kulturmiljövandringen. Foto: Jacob Silén

Projektet presenteras i två delar på Jordbruksverkets miljömålsseminarium i Stockholm. Den första delen är en broschyr med exempel på sju aktiva lantbruksföretagare som driver kulturmiljöverksamhet. Broschyren innehåller också goda råd till dig som också vill utveckla ditt företag med hjälp av kulturmiljöerna. Den andra delen är en rapport som innehåller en analys av företagarnas samlade erfarenheter. Broschyren och rapporten, skrivna av bebyggelseantikvarie Daniel Petersson, är resultatet av intervjuer som gjordes med företagarna under sommaren 2015.

 

Ladda ner intervjuerna i PDF-format här Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster..

Publicerades