Landsbygdsnätverket
Helene Oscarsson från Vreta kluster kommer tala på Landet lär #55.

Helene Oscarsson från Vreta kluster kommer tala på Landet lär #55.

Landet Lär #55 Om Vreta Kluster och de gröna klustren i Sverige

Lunchwebbinarium den 19 oktober klockan 12-12.45

De gröna klustren är regionala, företagsnära resurser för utveckling av de gröna näringarna och landsbygden. Helene Oscarsson från Vreta Kluster berättar på webbinariet om verksamheten och hur den svarar mot de behov som lantbruket och landsbygden har i Östergötland.

 

Likartade kluster och kompetenscenter finns på fler platser runt om i landet och nu samlas dessa i en gruppering inom Landsbygdsnätverket för erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling.

Anmäl dig!

Här kan du anmäla dig till webbinariet (öppnas i en ny flik) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du får ett bekräftelsemail till din e-postadress efter att du har anmält dig. Länken till själva webbinariet skickas ut dagarna innan.

Mycket av utvecklingen för de gröna näringarna och landsbygden sker från de gröna kluster, eller regionala kompetens- och utvecklingscentra, som finns etablerade runt om i landet. Dessa kluster har lite olika fokus, och har uppstått på olika sätt, men har alla det gemensamt att de arbetar med att överföra kunskap och kompetens mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer på regional och lokal nivå. De har ofta bildats ur ett regionalt behov att jobba med kompetensförsörjning, innovation, affärs- och teknikutveckling i de gröna näringarna.

De gröna klustren är en viktig länk för de lokala företagen inom gröna näringar för att få kunskap, erfarenheter och kontakter.

– Uppdraget är att nätverka och bygga relation med många aktörer både inom och utanför de gröna näringarna, de ”fotosyntesbaserade branscherna”, säger Helene Oscarsson. Vreta klusters uppdrag är att arbeta med affärs- och teknikutveckling, som ska leda till innovation och tillväxt i gröna näringar i Östergötland. I företagsparken på Vreta Kluster arbetar 150 personer på Vreta Kluster, fördelat på 30 olika företag. Där finns stor kompetens bland konsulterna som även föreläser på skolan och som har egna utbildningar. Vreta kluster är ett företagscentrum, som ligger granne med naturbruksskolan Vreta utbildningscentrum, och det är ingen slump.

Vreta kluster är

  • en nod och arbetar som en resurs för institut, universitet, kunskapsinstitutioner, science parks, etc. och
  • ett nav, en kopplingspunkt mellan näringsliv, akademi, företag och offentlig sektor samt
  • en neutral mötesplats för nya idéer, nya samarbeten och som ska verkställa regionala strategier, ex Östergötlands livsmedelsstrategi.

Målet är att det ska bli innovation och utveckling genom att arbeta med olika projekt och event.

Lärande och projekt

Utbildning är ett växande segment. Idén är att komplettera det utbud som finns på SLU och på naturbruksskolor. Idag finns exempelvis en snabbkurs för icke-lantbrukare för Väderstadsverken när de nyanställer personal.

Som ett exempel på ett projekt kan nämnas ett om integrerat växtskydd i grönsaksodling, som leds av en hortonom från Syrien.

Det finns ett koncept för snabb-bemanning, ett projekt startat i corona-tid finansierat av Vinnova, som handlar om kortkurser för att få ut friställda människor i gröna näringar. Projektet drivs ihop med Vreta utbildningscentrum och Drivbänk, en arbetsmarknadsinsats. Det har varit framgångsrikt hittills och ett bemanningsföretag planeras.

Ytterligare projekt finns inom

  • Offentlig mat, exempelvis med kurser och utbildningar för kockar i äldrevården.
  • Investering och finansiering, en förstudie görs ihop med Agro Örebro och Agro Sörmland.
  • Studentevent om digitala lösningar i djuruppfödningen.
  • Agtech 2030, som drivs av Linköpings universitet
  • Utbildning runt lantbruksteknik och innovation, 3 p. (en blandad grupp av lantbrukare och tjänstemän).

Om Landet lär

Landet lär är Landsbygdsnätverkets webbinarieserie. Ett webbinarium är ett seminarium som direktsänds på webben.
Du har möjlighet att ställa frågor och interagera med föreläsaren. Avsnitten spelas också in så att du kan titta på
dem i efterhand.

Anmäl dig till kommande och se tidigare avsnitt av Landet lär

Publicerades