Landsbygdsnätverket
Landet lär - landsbygden levererar fossilfritt

Landet lär - landsbygden levererar fossilfritt

Det femte avsnittet av Landet lär kommer att fokusera på jordbrukets potential att producera biobränsle, utan att påverka produktionen av mat.
– Jordbruket är en energianvändare - men också en energileverantör att lita på, säger Serina Ahlgren som kommer att vara föreläsare den 27 mars.

Ett webbinarium med forskaren Serina Ahlgren från RISE, Research Institutes of Sweden. Jordbruket är en energianvändare och webbinariet kommer ta upp hur en gård kan bli självförsörjande på energi, bland annat genom att producera egna drivmedel och kvävegödsel. Hur mycket mark det går åt för jordbruket att bli självförsörjande, och vad det innebär i form av klimatpåverkan.

Serina Ahlgren har lett ett forskningsprojekt vid SLU och Lunds universitet om biodrivmedel och markanvändning i Sverige. En rapport publicerades i höstas där frågor togs upp om hur det svenska behovet av biodrivmedel 2030 i ökad utsträckning kan tillgodoses med inhemsk produktion och inhemsk råvara. Behöver vi ta jordbruksgrödor som konkurrerar med produktion av livsmedel och foder i anspråk? Vad får det för effekter på markanvändning, drivmedelskostnader och växthusgasutsläpp?

Serina redogör för slutsatserna i projektet där en slutsats är att det skulle vara möjligt att tillgodose Sveriges behov av biodrivmedel år 2030 med inhemsk råvara UTAN ökad åkermarksanvändning och på ett sätt som är hållbart ur klimatperspektiv.

Tisdag 27 mars klockan 12:00. Du får en länk till webbinariet efter att du har anmält dig.

Publicerades