Landsbygdsnätverket

Landet lär om möjligheter och utmaningar i landsbygder

Utflyttningen av högutbildade från landsbygder till städer har vi hört talas om men det finns många som väljer att stanna kvar. Vilka är faktorerna som styr om de ska stanna eller flytta? Det har forskaren Lina Bjerke tittat närmare på och kommer att berätta om i första avsnittet av "Landet lär".

Lina Bjerke

Lina Bjerke från Högskolan i Jönköping vill förstå vad som påverkar regioners förmåga att utvecklas. Hon är särskilt intresserad av vad som sker i dynamiken mellan städer och landsbygder och ser att utmaningarna och möjligheterna är många men att de skiljer sig åt mellan olika typer av platser. I sin forskning har hon främst tittat på hur kommuner lyckas vara attraktiva platser för boende och företagande och vilken betydelse det har för kompetensförsörjning, innovation, förnyelse och tillväxt.

– Vi måste hitta ett hållbart sätt att förhålla oss till urbaniseringens orsaker och effekter, säger Lina.

Ta del av första avsnittet av Landsbygdsnätverkets serie med webbinarier ”Landet lär” som kommer att köras på tisdagar vid lunchtid.

Tisdag 20 februari klockan 12:00. Du får en länk till webbinariet efter att du har anmält dig.

Publicerades