Landsbygdsnätverket
Wictoria Bondesson

Landet lär: "Vi måste förklara hur häftig branschen är"

I det nionde avsnittet av Landet lär pratade Wictoria Bondesson från LRF om vilka utmaningar som den nya tekniken ställer på framtidens lantbruk.

I sin föreläsning pratade hon bland annat om utmaningarna med att få unga att intressera sig för gröna näringar och fylla de utbildningsplatser som finns.

- Vi måste lyckas förklara hur häftig den här branschen är i mötet mellan biologi och teknik, säger Wictoria Bondesson.

Men robotarna kommer inte ta våra jobb - i alla fall inte än, menar hon. Däremot kommer tekniken transformera hela jobbmarknaden, inklusive de gröna näringarna, vilket ställer krav på utbildningarna.

- Utbildningarna måste riggas för att möta den här förändringen med mer fokus på teknik och företagsekonomi, säger hon.

Publicerades