Landsbygdsnätverket
Collage Gröna Kluster

Fotokollage av privata bilder

Landets Gröna kluster jobbar nära målgruppen och målgruppens behov 

Nils Lagerroth, samordnare på Landsbygdsnätverket och kansliets representant i arbetsgruppen Gröna näringar, summerar vårens artikelserie om landets Gröna kluster och regionala kompetensscentra.

- Jag slås av hur nära målgruppen och målgruppens behov de arbetar och att de gör det på olika sätt utifrån sina regionala förutsättningar.

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp affärsmöjligheter i de Gröna Näringarna har under våren 2020 genomfört en informationskampanj om Sveriges Gröna kluster och regionala kompetenscentra. Detta initiativ har tagits för att visa på hur viktig del de gröna klustren är för genomförandet av den svenska livsmedelsstrategin, det vill säga att öka matproduktionen och få en konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Skapandet av ny kunskap och förmedling av denna nya kunskap är en viktig del för att strategin ska kunna genomföras och här spelar klustren, och de organisationer som är knutna till klustren, en stor och viktig roll.

Olika arbetssätt

Nils Lagerroth

Foto Sara Uddemar

- Efter att ha tagit del av hur man arbetar i landets kluster kan man konstatera att de är olika och arbetar på olika sätt utifrån sina regionala förutsättningar. En sak är dock gemensamt, och det är hur nära målgruppen och målgruppens behov man verkar. Exempel på det är hur många snabbt har Corona-anpassat sin mötesverksamhet, och även förmedlar tips och idéer till företagen i sitt område runt hur man kan hantera den nya situationen, säger Nils Lagerroth, samordnare på Landsbygdsnätverket och kansliets representant i arbetsgruppen Gröna näringar.

Genom informationskampanjen, där fjorton Gröna kluster deltagit och berättat om hur de verkar och jobbar, vill man synliggöra deras betydelse och verksamhet. Inte minst för beslutsfattare som ska fatta beslut om olika framtida satsningar för landsbygderna och de gröna näringarna. Här spelar klustren en mycket viktig roll för att få en utvecklings till stånd.

Sprida vidare till andra områden

Erfarenheterna från klustren är också viktigt att sprida till de områden som inte har några regionala kompetenscentra i denna form.

- En förhoppning är att de blir inspirerade till att starta upp likande verksamheter, alternativt hitta andra former som tillgodogör målgruppens behov av kunskap på ett bra sätt, menar Nils Lagerroth.

HÄR kan du kan läsa mer om de Gröna kluster som medverkat i Landsbygdsnätverkets informationskampanj om deras betydelse för genomförandet av den svenska livsmedelsstrategin, öka matproduktionen och göra lantbruket mer lönsamt.

Publicerades