Landsbygdsnätverket

Landsbygdens röster i Almedalen

Landsbygdsnätverket har satt samman en lista på personer som är redo att vara delaktiga på olika arrangemang under Almedalsveckan 2-9 juli.
– Vi är ett brett nätverk med organisationer som verkar inom många viktiga områden som på olika sätt berör svensk landsbygd. Det är viktigt att även landsbygdsperspektivet hörs i samtal och debatter i Almedalen, säger Landsbygdsnätverkets verksamhetsledare Maria Gustafsson.

De här personerna är redo att ställa upp i panelsamtal, som föreläsare eller andra aktiviteter under Almedalsveckan. Kontakta dem och boka in en tid innan det är för sent!

Yusra Moshtat

Ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Integration och en rad andra sammanhang som rör integration och stads- och landsbygdsutveckling. Arrangerar studiebesök och föreläser om den potential som ligger i ett utökat utbyte mellan stad och land.

Arbetar som miljöinspektör på Miljöförvaltningen i Göteborg. Yusra driver också företaget ”Med andra ögon”. Hon har projektlett och skrivit en utredning ”Vägen till naturen” och ”Naturen med andra ögon”. Yusra är utbildad civilekonom i Irak. Flyttade från Bagdad till Sverige efter Irakkriget 1994 med många svåra upplevelser i bagaget, men valde att omskola sig till miljöinspektör i Sverige.

– Alla måste få vara med och forma sin framtid på landsbygden! Det är drömmarna som håller oss vid liv. Vi måste bli mycket bättre på att fånga människors drömmar och hopp när de kommer till Sverige och innan de hamnar i utanförskap. För många blir det en aha‑upplevelse att få komma ut på den svenska landsbygden, för här finns ju mycket av allt det många drömmer om. Med drömmar och hopp kan vi klara också de största utmaningarna. Delaktighet öppnar dörrar.

Tel: 070-761 26 34
E-post: moshtatyusra@hotmail.com

 

Jacqueline Hellsten

Ordförande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Service i landsbygder, verksamhetsledare i Leader Sörmlandskusten och ägare/företagare av Torps Säteri AB som är ett lantbruk utanför Nyköping med stuguthyrning och festarrangemang.

Jacqueline brinner för att utveckla nya innovativa servicelösningar på landsbygden som kan stärka både företagare och boende. Tätortsnära landsbygder är i dag en vinstmaskin för små och medelstora kommuner men få har kunskap om framgångsfaktorer och vad som krävs för att smarta lösningar ska komma till stånd. Bostadsförsörjning är en viktig fråga, det måste till förändringar i politik och regelverk om fler ska bygga bostäder på landsbygden.

– Våra projekt om service har fått oanade effekter i Nyköpings kommun. Inte visste vi vad en digital lanthandel var för 3 år sedan eller att en affär mycket väl kan vara i samma lokaler som ett gym eller att gamla skolan som stod tom fick nytt liv med sköterskemottagning och SFI-utbildning, ja listan kan göras lång, säger Jacqueline Hellsten.

Tel: 070-725 62 69
E-post: info@leadersormlandskusten.se

 

Fredrik Gunnarsson

Ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp integration.

Fredrik ansvarar för Skogsstyrelsens arbetsmarknadspolitiska verksamhet som sysselsätter cirka 800 personer från de utsatta grupperna på arbetsmarknaden, cirka en tredjedel av dem är nyanlända. Fredrik ansvarade under 2016 för ett regeringsuppdrag med syfte att främja nyanländas väg till anställning i de gröna näringarna och naturvården och bidrar under 2017 till Naturvårdsverkets regeringsuppdrag för att skapa gröna jobb med lägre kvalifikationskrav.

– Jag har god kunskap om de gröna näringarna och hur nyanländas väg till försörjning i dem kan främjas. De gröna näringarna är viktiga för Sverige och jobb på landsbygden är viktigt för att hålla den levande, säger Fredrik. Han tycker också att staten kan göra mer gällande integration men att näringslivet också behöver tänka nytt och lyfta blicken.

Tel: 0498-25 85 17
E-post: fredrik.gunnarsson@skogsstyrelsen.se

 

Harald Svensson

Stabshef på Jordbruksverket och tillträdande ordförande för Landsbygdsnätverkets styrgrupp.

Harald är mycket kompetent inom det jordbrukspolitiska området och har i princip arbetat inom Jordbruksverket hela sitt yrkesliv.

– Det jag skulle kunna bidra med är nog i första hand jordbrukets bidrag till det attraktiva landskapet som i sin tur en förutsättning för verksamhet på landsbygden, säger Harald Svensson.

Tel: 070-553 95 64
E-post: harald.svensson@jordbruksverket.se

 

Märta Jansdotter

Vd för Gröna gårdar och ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Ung i gröna näringar.

Märta driver företaget Gröna gårdar, som säljer gräsbetat kött från ett 40-tal gårdar i Västsverige, online, till restaurang och butik. Hon är en uppskattad föredragshållare och debattör inom ämnena hållbart jordbruk, köttproduktion och mat.

– Mina intressen och specialkompetensområden skulle jag säga består av: Ekologiskt lantbruk i Sverige - jag är även ledamot i Ekologiska lantbrukarna, köttproduktion, landsbygdsföretagande och att vara ung i gröna näringar, ägarskiften och förädlingsledet mellan bonde och konsument, säger Märta Jansdotter.

Tel: 070-218 57 67
E-post: marta@gronagardar.se

Lyssna till Märtas tal på TEDx Göteborg

Asha Ismail

Asha är född i Somalia men två tredjedelar av sitt liv har hon bott utanför Somalia.

– Jag är engagerad i flera organisationer, ledamot i Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige SIOS, Somaliska riksförbundet i Sverige, ledamot i Hela Sverige ska leva och ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp integration.
Jag håller seminarier om inkludering och demokrati, jag är kunnig och engagerad i frågor som rör utrikesföddas möjligheter till boende, jobb och företagande på landsbygden. Invandringen har alltid berikat Sverige och den kommer att göra det i fortsättningen också.

Tel: 070-978 41 65
E-post: ashacadar@live.com

 

Inger Pehrson

Samordnare för innovationsnätverket EIP-Agri och har lång erfarenhet från att vara verksamhetsledare i intresseorganisationer, från forsknings- och utvecklingsverksamhet och rådgivning.

– Frågor som står mig nära handlar i första hand om innovationsfrågor, jordbrukets ekosystemtjänster och andra frågor kopplade till lantbruk och hållbar utveckling. Jag försöker ha en helhetssyn och gillar utmaningar, säger Inger Pehrson.

Tel: 072-977 59 01
E-post: inger.pehrson@jordbruksverket.se

 

Maria Gustafsson

Verksamhetsledare för Landsbygdsnätverket.

– Det händer mycket nu vad gäller landsbygdsutveckling och jag har glädjen att få vara del av den utvecklingen på flera olika sätt. Dels har jag ingått i sekretariatet för den parlamentariska landsbygdskommittén, dels är jag verksamhetsledare för det nationella Landsbygdsnätverket. Men framförallt är jag själv landsbygdsbo och tack vare det berikats med många erfarenheter från både företagande och lokal utveckling. En av dessa är att jag fått vara med och starta upp Orust Mirakel. Det är en ekonomisk förening med mångkulturell catering som asylsökande kvinnor tillsammans med några lokala kvinnor startat upp och numera driver. Jag delar gärna med mig av lärdomar och synpunkter!

Tel: 036-15 51 04
E-post: maria.gustafsson@jordbruksverket.se

 

Publicerades