Landsbygdsnätverket
Kollage med alla 107 medlemmarnas loggor på en vit bakgrund. Porträttbild på Maria Gustafsson, verksamhetsledare.

"Landsbygdsnätverket är en stor kompetenspool"

Hallå där...Maria Gustafsson är verksamhetsledare för Landsbygdsnätverket. Hur får jag reda på om organisationen jag är medlem i eller myndigheten jag jobbar på är med i Landsbygdsnätverket?

Hur får jag reda på om organisationen jag är medlem i eller myndigheten jag jobbar på är med i Landsbygdsnätverket?

- Alla våra medlemmar finns samlade på i en lista på vår webb. Listan finns på den här sidan. Länk till annan webbplats.

Om vi inte finns med på listan, hur gör vi då för att få komma med i nätverket?

- På vår webbplats finns en intresseanmälan som ni kan fylla . Intresseanmälan hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vårt viktigaste mål är att få fler som deltar i landsbygdsutvecklingen, att vi lär av varandra och samverkar mer. Alla organisationer som företräder en kollektiv nytta är välkomna. Det kan bland annat vara intresseorganisationer, myndigheter eller forskningsinstitution.

Vad kan min organisation ha för nytta av att vara med i Landsbygdsnätverket?

- Landsbygdsnätverket är en stor kompetenspool med medlemmar som har olika kunskaper och erfarenheter. I nätverket samlas olika intressen och olika nivåer. Du och din organisation får också möjlighet att få del av det Europeiska Landsbygdsnätverkets verksamhet. Landsbygdsnätverkets kansli kan hjälpa er att ordna mötesplatser för att utbyta lärdomar och hitta formerna för samverkan.

- Om ni vill ha hjälp med att sprida den kunskap som samlas och utvecklas, finns etablerade och gemensamma kommunikationskanaler i nätverket, exempelvis podden Landet, webbinarier och ett gemensamt nyhetsbrev. Som medlem är du givetvis också med och utvecklar formerna för både möten och hur information sprids. Kanske har ni en träff på gång men vill att fler är med och hjälps åt att ordna den? Då kan vi göra det tillsammans i nätverket.

Hur kan vi påverka nätverkets arbete?

- Varje medlem har möjlighet att lyfta sina behov av att nätverka. Det går bra att vända sig till nätverkskansliet, till mig eller någon av samordnarna eller till någon i Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Om det är ett nätverksbehov som passar väl in i något av de teman som våra arbetsgrupper jobbar med går det också bra att vända sig till ordförandena eller några andra av ledamöterna i grupperna. Kontaktuppgifterna finns på vår webbplats. Länk till annan webbplats.

- Det är styrgruppen som prioriterar bland angelägna behov. Det ska ske genom beslut i koncensus och våra stadgar säger att organisationerna som representerar den ideella sektorn och näringslivet ska ha en majoritet av platserna i styrgruppen. Vi har också regler som säger att det är medlemmarna som ska driva de flesta aktiviteterna i nätverket. Alla medlemmar, bortsett från myndigheterna på nationell nivå får sina direkta kostnader täckta för att göra det om det har prioriterats av styrgruppen. Det skapar likvärdiga villkor för att engagera sig i nätverket.

Publicerades