Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket satsar stort på fiske och vattenbruk

Landsbygdsnätverket har i programperioden 2014-2020 fått ett utökat uppdrag att även vara ett nätverk för organisationer som verkar inom fiske och vattenbruk. Syftet med detta är att underlätta havs- och fiskeriprogrammets genomförande genom lärande, samarbete och dialog mellan organisationer och myndigheter som är aktiva på nationellt plan inom fisket och vattenbruket.

För att uppdraget ska kunna genomförs på bästa sätt har det inrättats en tematisk grupp som har till uppgift att konkretisera och utveckla arbetet inom de insatsområden som arbetet fokuseras på. Finansiering från europeiska havs- och fiskerifonden har blivit klar under september månad.

– När programperioden är slut ska den här satsningen ha bidragit till att Landsbygdsnätverkets medlemmar har fått bättre kunskaper och inspiration till att utveckla fiskenäringen på olika sätt. Inom havs- och fiskeriprogrammet finns medel. Vi ska bidra med goda idéer och ökad kunskap, säger Christina Frieberg, ordförande i den tematiska gruppen.

Målet för den tematiska gruppen är att stödja aktörer som verkar inom områdena yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk och förse dem med bra verktyg, en god kunskapsbas och inspiration för det arbete de ska utföra inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet.

Följande insatsområden kommer gruppen att jobba med:

  • Förmedla kunskapen om mindre miljöbelastande system och redskap till Landsbygdnätverkets medlemmar.
  • Stärka hållbar konkurrenskraft genom kompetensutveckling av aktörer inom fiskerinäringen.
  • Stödja hållbara förvaltningsmodeller.
  • Främja de ungas möjligheter att verka inom fiske och vattenbruk.

Läs mer om gruppen och dess arbete på webbsidan Fiske och vattenbruk, där finner du också kontaktuppgifter till personerna i den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk

Publicerades