Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket videosänder nätverksträff i februari 2017

Med ett nytt grepp arrangerar Landsbygdsnätverket den 8 februari en videokonferens med temat Framtidens landsbygd i samverkan med landets länsstyrelser. Videokonferensen direktsänds på drygt 15 orter samtidigt. Det ges möjlighet att lyssna till spännande talare, samtala i grupper, ställa frågor och få svar från berörda personer.

 – Det är en speciell satsning vi gör genom att använda oss av videotekniken för att knyta samman landet, säger Magnus Nordgren som är projektledare för nätverksträffen på Landsbygdsnätverkets kansli.

Landsbygdsnätverket arrangerar varje år en nätverksträff där medlemsorganisationerna samlas för att få tillfälle att nätverka, få information om vad som händer inom de olika programmen för landsbygdsutveckling och svar på olika frågor. Nu prövas ett nytt grepp på initiativ från Landsbygdsnätverkets styrgrupp för att få en större bredd på vilka som har möjlighet att delta på nätverksträffen. Därför arrangeras också träffen i samarbete med landets länsstyrelser.

Framtidens landsbygd

Huvudfokus för träffens program är förslagen i slutbetänkandet från den parlamentariska landsbygdskommittén. Ett betänkande som överlämnas till regeringen veckan innan nätverksträffen. Erik Westholm, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, inleder träffen om framtidens landsbygd ur ett forskningsperspektiv. Därefter kommer Johan Persson, ordförande i kommittén, att presentera slutbetänkandet. Statssekreterare Elisabeth Backteman från Näringsdepartementet berättar sedan om regeringens planer och hur de kommer gå vidare utifrån det.

Möjlighet till lokalt program

Nätverksträffen videosänds mellan klockan 13.00-15.15 den 8 februari. Länsstyrelsena har möjlighet att i anslutning till detta ordna ett lokalt program anpassat efter sina egna målgrupper.

– Det kan vara något som anknyter till vad man just sett och hört på videokonferensen eller något annat som är angeläget att ta upp, fortsätter Magnus Nordgren.

Anmälan

Anmäler dig gör du via respektive länsstyrelses webbsida. Dem hittar du vår sida Årliga nätverksträffen. Länkarna kommer läggas upp allt eftersom tills alla lokal- och teknikfrågor är på plats på de olika orterna.

Publicerades